Korekty w organizacji ruchu drogowego na ul. Odrodzenia

Z obserwacji wynika, że najwięcej trudności sprawia kierowcom nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Grudziądzka-Szosa Chełmińska (fot. Łukasz Piecyk)

Służby miejskie wspólnie z Policją oceniają i wprowadzają korekty w organizacji ruchu obowiązującej na czas remontu północnej jezdni ulicy Odrodzenia. Dla zwiększenia płynności ruchu wyłączona została sygnalizacja świetlna i zamontowane zostały lampy ostrzegawcze.

Ruszył remont północnej jezdni ul. Odrodzenia w kierunku Bydgoszczy. Prace są prowadzone od placu Towarzystwa Miłośników Torunia do ul. Szosa Chełmińska bez pl. NOT oraz na wschodniej części jezdni ul. Szosa Chełmińska.

– Z uwagi na newralgiczny punkt prowadzenia prac przedstawiciele Policji, MZD, Wydziału Gospodarki Komunalnej UM obserwują wprowadzone zmiany w organizacji ruchu – mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. – Dla jej usprawnienia zostały wprowadzone korekty. Na placu Towarzystwa Miłośników Torunia została wyłączona sygnalizacja świetlna. Zmiany zostaną wprowadzone na Wałach gen. Sikorskiego. Przypominam, że kierowcy jadący w kierunku placu Rapackiego mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Pomimo oznakowania pionowego i poziomego korzystają tylko z jednego. W tym miejscu pojawi się dodatkowe oznakowanie poziome. W momencie, kiedy Policja kierowała kierowców na drugi wolny pas, przepustowość tego skrzyżowania zwiększyła się kilkakrotnie.

Z obserwacji wynika, że najwięcej trudności sprawia kierowcom nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Grudziądzka-Szosa Chełmińska. Obecnie pierwszeństwo mają kierowcy jadący z ulicy Grudziądzkiej. Pomimo oznakowania zwyciężą przyzwyczajenie. Dlatego na znakach zostały zamontowane lampy ostrzegawcze.