Kowno 12. zagranicznym partnerem Torunia

Prezydent Torunia i burmistrz Kowna oficjalnie przypieczętowali trwającą od lat przyjaźń (fot. nadesłane)

Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę partnerską między Toruniem a Kownem. Uroczystość odbyła się w połowie lutego podczas wizyty toruńskiej delegacji na Litwie. 

Zjawisko partnerstwa miast jest dziś powszechne. Wiele grodów zawiera przyjaźnie, czyli podejmuje współpracę na różnych płaszczyznach, głównie promocji swoich małych ojczyzn poprzez wymianę turystyczną. Najwięcej korzysta na tym młodzież. 

– Dziś jest to żywa współpraca, nie tylko na papierze – mówi Małgorzata Lewandowska, koordynator z Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu. – Ze wszystkimi miastami partnerskimi Toruń ściśle współpracuje. Młodzi ludzie z naszego miasta jeżdżą m.in. na obozy edukacyjne do Getyngi (gdzie co dwa lata przyznawana jest Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego), Lejdy, a nawet – jak w przypadku uczniów IV LO – do Filadelfii. Wprawdzie to ostatnie miejsce jest znacznie droższe i o wiele trudniej zdobyć na nie środki unijne, jednak cieszy się popularnością naszej młodzieży od lat. 

Na zaproszenie naszych przyjaciół z Litwy do Kowna udała się toruńska delegacja w składzie: prezydent miasta Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Ewa Banaszczuk-Kisiel, a także konsul honorowy Republiki Litewskiej Jerzy Bańkowski. 

Uchwałę o podpisaniu współpracy z drugim co do wielkości miastem na Litwie Rada Miasta Torunia podjęła 25 stycznia tego roku. I choć oficjalne popisanie umowy partnerskiej nastąpiło w połowie lutego, to kontakty między naszymi miastami trwały od wielu już lat. 

– Pierwsze stosunki między naszymi miastami zostały nawiązane jeszcze w roku 2008 – dodaje Małgorzata Lewandowska. – Od tego czasu, a zatem przez ostatnie 10 lat, współpracowaliśmy głównie na płaszczyźnie wymiany młodzieży. Młodzi sportowcy od dawna uczestniczyli w olimpiadach lekkoatletycznych organizowanych w Kownie i vice versa. Jakkolwiek wstępna deklaracja o współpracy między naszymi miastami została podpisana w roku 2016, to oficjalne podpisanie umów, sformalizowanie kontaktów, nastąpiło dopiero w tym roku. 

Goszcząc w Kownie, torunianie wzięli udział w uroczystości nadania profesorowi Liudasowi Mažylisowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Następnie delegacja z Polski spotkała się z władzami tegoż Uniwersytetu, a także wzięła udział w koncercie w arenie Żalgiris. Zwiedzono również Muzeum Wojny Witolda Wielkiego. 

Jednym z pierwszych owoców oficjalnie podpisanych umów będzie konferencja, która zostanie zorganizowana w Toruniu w dniach 11-12 kwietnia tego roku. Dotyczyć będzie idei wolontariatu i związanych z tym zagadnieniem praktyk. Konferencja zostanie przeprowadzona w ramach projektu „HOP! – Hearts Open, People”, w którym oba miasta uczestniczą. 

Również Litwini chętnie odwiedzają nasze miasto. W ubiegłym roku byli u nas latem, kiedy to litewskie radio i telewizja realizowały program „Narodowa ekspedycja”, a następnie późną jesienią. Wówczas goście z Kowna obejrzeli toruńskie obiekty kulturalne i sportowe. 

– Zacieśnienie więzi tego typu jest niezwykle ważne – dodaje Małgorzata Lewandowska. – Dla Torunia to oczywiście promocja turystyczna oraz, podobnie jak w przypadku wielu innych miast partnerskich, możliwość wymiany młodzieży. Nasze związki z Kownem są wyjątkowe przede wszystkim pod względem historycznej przynależności do związku hanzeatyckiego. Między innymi dzięki temu powstała idea tzw. Nowej Hanzy, która przejęła tradycje Hanzy średniowiecznej. W związku z tym organizowane są w wielu europejskich miastach zjazdy, na których można uczestniczyć w średniowiecznych jarmarkach prezentujących dawne rękodzieło. 

Warto jednak dodać, że korzyści ze współpracy są obopólne. 

– Również nasi litewscy partnerzy czerpią od nas – wyjaśnia Małgorzata Lewandowska. – Na przykład korzystają z owoców naszych wysiłków z okresu, kiedy ubiegaliśmy się o to, by Toruń został Europejską Stolicą Kultury w 2016 r. Udostępniliśmy Litwinom nasze dokumentacje, podzieliliśmy się doświadczeniami. Efekt? Kowno będzie Europejską Stolicą Kultury w roku 2022. 

Innym aspektem, w którym Litwini podpatrują nasze osiągnięcia, jest budżet partycypacyjny. Są tym zagadnieniem niezwykle zainteresowani, podobnie jak wieloma nieco mniejszymi naszymi rozwiązaniami, na przykład bardzo zainteresował ich Rower Miejski. Także w Toruniu podpatrzyli sztuczne lodowisko na Jordankach. Mają już takie u siebie.