Dyrektor Unibaxu żegna się z klubem

Swoją przygodę z Unibaxem Jaworski rozpoczął w 2008 roku (fot. Adam Zakrzewski)

Najstarszy stażem pracownik Unibaxu żegna się z klubem. Dyrektor Krystian Jaworski, po 5 latach postanowił ustąpić ze sprawowanej funkcji. Do końca okresu wypowiedzenia będzie jednak wykonywał swoje obowiązki.

Krystian Jaworski był odpowiedzialny za prawidłowe działanie biura klubu, kontakty z mediami i Enea Ekstraligą, ale także za organizację imprez na Motoarenie. Nie tylko tych ligowych, ale także Grand Prix.

Swoją przygodę z Unibaxem rozpoczął w 2008 roku, kiedy z klubem rozstali się Marek Kornacki i Łukasz Benz. Po odejściu Jaworskiego, obowiązki dyrektora zostaną podzielone pomiędzy pozostałych pracowników.

Unibax od pewnego czasu boryka się z problemami kadrowymi. Jak wcześniej pisaliśmy (zob. Motoarena zostanie bez toromistrza?)  swoje odejście planował toruński toromistrz. Dziś wiemy, że udało się uzgodnić warunki nowej umowy i tor na Motoarenie nie straci swojego opiekuna.