Miasto dofinansuje wymianę pieca. Trwa nabór wniosków do projektu EKOpiec 2018

Fot. Łukasz Piecyk

Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pieców zasilanych paliwami stałych. Osoby, które są zainteresowane działaniami w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW, mogą jeszcze złożyć w Urzędzie Miasta Torunia odpowiednie dokumenty.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Wnioskodawca musi być osobą fizyczną – właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe, lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji. Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia dokonają kontroli w zakresie posiadania źródła ogrzewania na paliwo stałe, przewidzianego do likwidacji; również po realizacji modernizacji nastąpi kontrola celem stwierdzenia realizacji zadania.

Gdzie złożyć wniosek?
Formularz wniosku o udział w programie EKOpiec2018 dostępny jest:
– w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
– oraz w wersji elektronicznej poniżej:

Wzory wniosku, pełnomocnictw i regulamin programu dostępne na: http://www.torun.pl/pl/dolacz-do-programu-ekopiec

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 12), który udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 56 611 86 93, adres e-mail: wsiz@um.torun.pl.

Czy złożenie wniosku jest gwarancją otrzymania dofinansowania?
Złożenie wniosku o udział w programie EKOpiec jest deklaracją chęci udziału w programie. Nie jest to równoznaczne z gwarancją przyznania dofinansowania. Decyzję o przyznaniu środków z programu EKOpiec 2018 podejmuje WFOŚiGW. Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW zostanie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Miasta Toruń.

W jakim okresie należy przeprowadzić wymianę ogrzewania?
Zadanie nie może zostać zakończone przed 15 marca 2018 roku. Ostateczny termin zakończenia zadania oraz dostarczenia do Wydziału Środowiska i Zieleni UMT kompletu dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji to 15 października 2018 roku.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pod nr tel. 56 611 86 93, adres e-mail: wsiz@um.torun.pl.