Miasto sprzedało udziały w Toruńskim Klubie Piłkarskim Elana

Wartość transakcji wyniosła 49.500 zł (fot. oficjalny profil klubu)

Miasto sprzedało swoje udziały w spółce Toruński Klub Piłkarski Elana. Nowym właścicielem został Marwit sp. z o.o.

Umowę w Urzędzie Miasta podpisano 4 lipca 2014r. Ze strony gminy sygnował ją zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz, a ze strony Marwitu – prezes Maciej Jóźwicki.

– Od kilku miesięcy za zgodą rady Miasta Torunia szukaliśmy inwestora, który przejąłby spółkę piłkarską – mówił podczas podpisywania umowy zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. – Ogłosiliśmy publiczny nabór ofert. Zgłosił się jeden chętny – spółka Marwit. Po negocjacjach dziś finalizujemy sprzedaż. Trzymam kciuki i życzę piłkarzom oraz nowemu właścicielowi dalszych sukcesów

Wartość transakcji wyniosła 49.500 zł. Miasto zbyło wszystkie akcje, w ilości 450 sztuk w cene po 110zł za jedną akcję. Termin do zapłaty to 30 września 2014r.

Nabywca zobowiązuje się w umowie do zrealizowania celu rozwojowego spółki, jakim jest doprowadzenie klubu TKP do awansu do I ligi rozgrywek w 2018 r. Miasto z kolei oświadcza, że deklaruje możliwość wspierania działalności spółki i przekazywania na rzecz Toruńskiego Klubu Piłkarskiego ELANA S.A. środków nie mniejszych niż w latach ubiegłych, jednak po uwzględnieniu wysokości środków w budżecie Gminy Miasta Toruń. Wsparcie będzie się odbywało na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów i pod warunkiem spełnienia przez klub przesłanek uzyskania wsparcia wynikających w szczególności z odpowiednich uchwał rady miasta (np. stypendia dla zawodników, dotacje przyznawane w trybie ustawy o sporcie w otwartych konkursach ofert, promocję miasta poprzez sport).

Jeśli nabywca nie zrealizuje celu rozwojowego, miastu przysługiwać będzie do 31 grudnia 2018 r. prawo żądania zwrotnego zbycia akcji (przez Marwit na rzecz GMT) w cenie 1 zł za akcję, czyli za 450 zł.