„Młyn Wiedzy” zaczął się kręcić. Zobacz, co czekało na odwiedzających Centrum Nowoczesności

Jedną z głównych atrakcji jest wahadło Foucaulta (fot. Adam Zakrzewski)

Dzisiaj oficjalnie otwarto pierwsze centrum naukowe w naszym województwie. Goście mogli podziwiać 2 wystawy stałe i 7 czasowych.

Fot. Adam Zakrzewski