Na Prima Aprilis „zburzyliśmy most”

Informacja o rozbiórce mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu była stworzona na potrzeby Prima Aprilis (fot. archiwum)

Most im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu idzie do rozbiórki. Osiemdziesięcioletni obiekt, w połowie marca, został skontrolowany przez warszawskiego oraz toruńskiego architekta, głównego inspektora ruchu drogowego w Bydgoszczy oraz toruńskiego konserwatora zabytków. Niewytrzymujący tak dużego nacisku przejeżdżających samochodów most oraz pordzewiałe konstrukcje sprawiły, że od spodu obiektu pojawiły się znaczne ubytki.

W ciągu najbliższych miesięcy może dojść do sytuacji, w której jedna z podstaw mostu nie wytrzyma naporu. Mogąc poruszać się nowym mostem drogowym przez Wisłę, drogowcy na chwilę zamknęli starą przeprawę, aby sprawdzić jej stan techniczny. Z przesłanej przez specjalistów opinii jasno wynika, że most w najbliższym czasie może ulec poważnym uszkodzeniom.

Uszkodzenia w konstrukcji już widać. Elementy metalowe i betonowe mostu, mimo konserwacji, zużywają się. W ciągu najbliższych miesięcy pod którymś z samochodów może zarwać się jezdnia. Jak powiedział przedstawiciel Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po konsultacji z toruńskimi architektami, do takiej sytuacji nie można dopuścić. Zwłaszcza, że pod mostem płynie rzeka.

Budując most im. gen. Elżbiety Zawackiej była brana pod uwagę rozbiórka mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Kontrole mostu odbywały się od września 2013r. Ta w połowie marca przesądziła o decyzji GDDKiA oraz toruńskich specjalistów, którzy zaproponowali rozbiórkę niespełniającej norm bezpieczeństwa konstrukcji.

Rozbiórka mostu planowana jest na przełom czerwca i lipca. Prace zakończyć się mają we wrześniu, tak, aby przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego nie powodować chaosu w mieście. Od 15 czerwca most zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pieszego oraz samochodowego.

W ten dzień będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie na osiemdziesięcioletnim zabytku, który przejdzie do historii miasta Torunia.

Prima Aprilis to międzynarodowe święto żartów znane od średniowiecza. Ludzie oszukiwali się od zawsze, ale dopiero rozwój masowych mediów sprawił, że można było spłatać figla milionom ludzi jednocześnie. Dziękujemy za tak pozytywny odbiór naszego żartu. Mamy nadzieję, ze most posłuży Toruniowi jeszcze przez koleje 80 lat.