Multiplikacja – wystawa fotografii w Bibliotece Pedagogicznej

Ekspozycję można oglądać do 3 grudnia 2014 r. w godzinach otwarcia Biblioteki (fot. nadesłane)

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na wernisaż wystawy fotografii „Multiplikacja”. Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2014 roku o godzinie 14.00 w sali wystawowej. Wstęp wolny.

Podczas wystawy zaprezentowane zostaną zdjęcia uczestników warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Natalię Miedziak i Mikołaja Kurasa.

Wydarzenie jest podsumowaniem projektów: „Klub Integracji Społecznej – warsztaty fotograficzne i filmowe” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz „KIS – Alternatywne Centrum Kultury” dofinansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektów w okresie luty – październik 2014 r. prowadzone były dwie grupy, które przygotowały odrębne pokazy zdjęć.
Pierwsza wizja „Drobne zdarzenia” została przygotowana przez grupę warsztatową prowadzoną przez Natalię Miedziak.

– Zdjęcia są efektem końcowym zajęć o tematyce: „Drzwi”, „Zoo”, „Poprzez światło”, „Symetria/Asymetria”, „Tryptyk w architekturze”, „Portret z kolorem”, „Prześwity” – informuje Wiesława Budrowska z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. – Zagadnienia te poszukują w zastanym i otaczającym świecie rzeczy, które są ciekawe, niezwykłe i ukryte poza poziomem naszych oczu.

Druga pespektywa „Świat w odbiciach, my w kolorach” powstała pod przewodnictwem Mikołaja Kurasa.

Grupa podsumowuje: „Ożywiamy kolorami szarą rzeczywistość, zarówno przyrodę jak i ludzi. Fotografując wzajemnie nasze barwne oblicza nabieramy dystansu do samych siebie. Przełamujemy nasze bariery i schematy”.

Ekspozycję można oglądać do 3 grudnia 2014 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Organizatorami ekspozycji są: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu i „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu.