Na JAR pojedziemy tramwajem [informacja prasowa]

Fot. Adam Zakrzewski/archiwum

Dziś, 3 sierpnia 2017 roku, w Ministerstwie Rozwoju prezydent Michał Zaleski podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji w transport publiczny.  Oprócz Torunia unijne dofinansowanie otrzymały projekty transportowe w następujących miastach: Bydgoszczy, Krakowie, Tychach, Zielonej Górze, Poznaniu, Gdyni i Stargardzie. Razem podpisano 10 umów.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w samo południe w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik.

– Za chwilę podpiszemy umowy na inwestycje, których koszt wynosi łącznie ponad 1,5 miliarda złotych, a do których dofinansowanie wyniesie 858 milionów złotych. Dziewięć z tych projektów dotyczy transportu miejskiego, a jeden projekt – transportu drogowego. Transport miejski jest trzecim co do wielkości pod względem przyznawanego wsparcia – po transporcie drogowym i kolejowym. Łącznie z dziś podpisanymi umowami, realizujemy aktualnie 24 projekty z obszaru właśnie transportu miejskiego, a czekają już następne. Wiemy, że polskie miasta są bardzo zainteresowane poprawą transportu miejskiego. To dzięki niemu poprawia się jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wspomagany jest rozwój gospodarczy miast – powiedział na wstępie sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jako pierwsza została podpisana umowa „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II”, której beneficjentem jest Gmina Miasta Toruń. Podpisali ją: Przemysław Gorgol – p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia.

– W roku 2017 wykorzystaliśmy już połowę budżetu przeznaczonego na ten rok na projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mogę już powiedzieć, że we wrześniu podpiszemy kolejne umowy na dofinansowanie projektów z obszaru transportu drogowego, za to w czwartym kwartale tego roku – kolejnych projektów z obszaru transportu miejskiego. Na pewno dużo będzie się działo – poinformował Przemysław Gorgol , p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Przypomnijmy: spośród 16 województw, najwyższe dofinansowanie otrzymało województwo kujawsko-pomorskie, a w nim Toruń. Całkowita wartość projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – Bit-City II” wynosi 400 mln złotych, a otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 195 mln złotych (61% do wartości kwalifikowanej). Projekt Bit-City II zawiera osiem zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w Toruniu. Głównym jego punktem jest budowa linii kolejowej na nowe Osiedle JAR. Oprócz tego zakłada modernizację czterech torowisk wraz z siecią trakcyjną oraz zakup pięciu składów tramwajowych, pojazdu technicznego i 20 niskoemisyjnych autobusów (hybrydowych lub elektrycznych).