Nabór dla przedsiębiorców na misję gospodarczą

W ramach misji zaplanowana jest m.in. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym (fot. Adam Zakrzewski)

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłosiło nabór dla przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Niemiec w terminie 15-19 września 2014 r.

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie projektu ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”, tj. Gminy Miasta Toruń, Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Miasta Grudziądz lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu, prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży stalowo-maszynowej oraz spełniających inne kryteria udziału określone w regulaminie uczestnictwa.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach misji zaplanowana jest m.in. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym, udział w targach AMB – Międzynarodowe Targi Obróbki Metali (Stuttgart, Niemcy), rozmowy matchmakingowe z przedstawicielami firm z branży wiodącej. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

W Misjach może wziąć udział jeden przedstawiciel danego przedsiębiorcy. Wsparciem zostanie objętych od 9 do 12 przedsiębiorców. Organizator gwarantuje transport, noclegi, wyżywienie, pokrywa koszty ubezpieczenia, organizacji spotkań i udziału w targach. Kosztami przedsiębiorcy będą: dieta pobytowa oddelegowanego pracownika, przygotowanie własnych materiałów promocyjnych oraz ewentualne inne wydatki związane z uczestnictwem w targach nie objęte dofinansowaniem w ramach projektu.

Dokumenty należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie Rekrutacja na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z terenu gmin partnerów projektu (tj. Gminy Miasta Toruń, Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Miasta Grudziądz) lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2014 r., godz.17:00.

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Misji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl oraz na stronach partnerów projektu partnerskiego www.boi.torun.pl, www.barr.pl, www.grudziadz.pl., w terminie, nie później niż do 30 czerwca 2014 r.

Więcej informacji pod nr telefonu 56 621 82 79 lub 56 611 84 99.