Nabór na misję gospodarczą do Niemiec

Propozycja misji skierowana jest do przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział i prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim (fot. Adam Zakrzewski)

Przedsiębiorcy z Torunia będą mieli okazję wziąć udział w misji gospodarczej do Niemiec. Wyjazd odbędzie się w dniach 15-19 września br. i dotyczyć będzie chętnych z branży stalowo-maszynowej. Wszyscy zainteresowani wyjazdem mogą zgłaszać się do 28 lipca.

Misja gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego organizowana jest przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Miastem Bydgoszcz oraz Gminą Miasta Grudziądz. Odbywa się ona w ramach projektu pn. ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Propozycja misji skierowana jest do przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział i prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gmin miejskich. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

W ramach misji zaplanowana jest m.in. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym, udział w targach AMB – Międzynarodowe Targi Obróbki Metali (Stuttgart, Niemcy), rozmowy matchmakingowe z przedstawicielami firm z branży wiodącej.

Dokumenty należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z terenu gmin partnerów projektu (tj. Miasta Bydgoszcz, Gminy Miasta Grudziądz oraz Gminy Miasta Toruń) lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lipca 2014 r., godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu).