Nabór ofert na prowadzenie sezonowych ogródków gastronomicznych

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy – osoby fizyczne i prawne (fot. sxc.hu)

Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski ogłasza nabór ofert na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2014 r. sezonowych ogródków gastronomicznych na terenie Rynku Nowomiejskiego w Toruniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie handlu na terenie Rynku Nowomiejskiego w sezonowych ogródkach gastronomicznych, niezlokalizowanych przed lokalami gastronomicznymi, których forma i wystrój będą odpowiadać charakterowi zabudowy miejsca.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wniosku, który winien zawierać:
• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
• przedmiot działalności
• propozycję lokalizacji ogródka w ramach wyznaczonych na Rynku Nowomiejskim miejsc pod ogródki gastronomiczne,
• ofertę konsumpcyjną

Do wniosku należy dołączyć:

• projekt ogródka wraz z określeniem formy plastycznej (wielkość ogródka, wysokość i szkic płotka, wielkość, wysokość i kolorystyka parasoli, wyposażenie ogródka)
• o wpisie do CEIDG lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 25, pokój nr 11, w godzinach od 7.30 do 17.00 (II piętro) do 28 lutego 2014 r.