Nagroda dla przedsiębiorczych – laureatem firma Nano-Implant [informacja UMK]

Fot. Anna Bielawiec-Osińska

Firma Nano-implant sp. z o.o. wygrała konkurs dla związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika spółek typu spin-off, organizowany w ramach Forum Przedsiębiorczości Akademickiej. Nagrodę finansową przeznaczoną na wyjazd do Massachusetts Institute of Technology w USA odebrała z rąk JM Rektora prof. Andrzeja Tretyna przedstawicielka spółki dr Aleksandra Radtke (Wydział Chemii UMK).

Nano-implant sp. z o.o. opracowała innowacyjne powłoki na powierzchni implantów, które sprzyjają procesom łączenia się powierzchni metalowego implantu z kością oraz posiadają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zapobiegające powstawaniu stanów zapalnych. Proponowane nanopowłoki stosuje się na tytanowych implantach mających swoje zastosowanie w chirurgii szczękowo-twarzowej. Zostały one wytworzone z materiałów bazujących na ditlenku tytanu i wiążą się z metalem (tytan), z którego wykonuje się większość implantów. Pierwszym produktem spółki będą implanty części twarzoczaszki oraz zębów produkowane przy zastosowaniu technologii druku 3D.

W konkursie „Spin na Forum”, zorganizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, nagrody finansowe o łącznej wartości 10 tysięcy złotych ufundowali JM Rektor UMK oraz Prezydent Miasta Torunia. Są one przeznaczone na wyjazd do Massachusetts Institute of Technology w USA.

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej odbyło się 7 czerwca br. Wzięło w nim udział dziewięć Wydziałów UMK oraz 28 firm, a wśród nich Nokia, PESA, Apator, Krajowa Spółka Cukrowa, PGNiG, Copernicus Computing, Grupa Adamed, ABM Space czy Grupa TZMO.

Forum jest elementem projektu „KUBUS-Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+”.

Dr Aleksandra Radtke jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Pracuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, w której obroniła pracę magisterską (2003 r.) i doktorską (2007 r.). Obecnie zajmuje się szeroko pojętą nanoinżynierią materiałową dla potrzeb medycyny regeneracyjnej i technologii środowiskowych. Tematem przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej są badania nad aktywnością fotokatalityczną i bioaktywnością układów na bazie nanoporowatego ditlenku tytanu. Od kilku lat jest zaangażowana w tematykę komercjalizacji wyników badań, transferu technologii z nauki do praktyki gospodarczej oraz ochrony własności intelektualnej – poprzez udział w licznych szkoleniach i stażach w przedsiębiorstwach (Marwit, Witmar, MPO Toruń, Henkel&Co.). W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe “Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Kilkukrotnie przebywała na stażach zagranicznych (Helsingin Yliopisto – Finlandia, Helsinki; Tribology Centre, DTI – Dania, Aarhus; Politecnico di Milano – Włochy, Mediolan). Uczestnik europejskich projektów COST (NAMABIO, NEWGEN, IPROMEDAI, HERALD). Członek Management Committee w projekcie COST BIONECA – Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative cardiology and neurology, który rozpoczął się w kwietniu 2017 roku. Współudziałowiec i Prezes Zarządu spółki spin-off Nano-implant Sp. z o.o. Od lutego 2017 r. Broker Innowacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odpowiedzialny za monitorowanie procesów transferu technologii na Wydziale Chemii, Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz w Collegium Medicum. Finalistka Darboven Idee Grant 2016 – konkursu dla przedsiębiorczych kobiet. Zdobywczyni I miejsca w konkursie na Innowacyjny Pomysł na Biznes; Projekt „SpinUp – Kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim” oraz I miejsca w konkursie „Spin na Forum” jako reprezentantka firmy Nano-implant sp. z o.o.