Narodowe Czytanie w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Wydarzenie odbędzie się 6 września, w godzinach 10-15 (fot. nadesłane)

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na wspólne słuchanie nagrania Pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza w mistrzowskim wykonaniu Janusza Gajosa. Wydarzenie odbędzie się 6 września, w godzinach 10-15.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję publicznego czytania wybitnych dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W sali wystawowej Biblioteki oprócz słuchania tekstu wybitnego dzieła literackiego można będzie obejrzeć prezentację poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi oraz wystawę zbiorów Biblioteki dotyczących życia i twórczości pisarza. Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach Trylogii Henryka Sienkiewicza. Okolicznościową pieczęć dostarczyło Biuro Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.