Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Naukowcy z UMK pracują nad stworzeniem sztucznego Słońca
Marcin Tokarz 26 marca, 2015, 10:30 Aktualności
umk plazma 8
Od lewej: Doktoranci - mgr Ewa Szymańska i mgr Łukasz Syrocki oraz prof. Marek Polasik i dr Katarzyna Słabkowska - pracownicy Zakładu Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii UMK w Toruniu; realizują zaawansowane badania w ramach programu ITER - jednego z największych projektów badawczych w historii ludzkości (fot. Adam Zakrzewski)

Badacze z UMK opracowali diagnostykę, która zwiększyła szansę doprowadzenia do finału prac nad międzynarodowym reaktorem termojądrowym, który ma zakończyć energetyczne problemy ludzkości.

Jeśli, a wiele na to wskazuje, ITER dojdzie do skutku, naukowcy pokierują technologią pozwalającą na efektywną produkcję ogromnej ilości energii w wyniku fuzji termojądrowej. Jest to możliwe, dzięki najtęższym umysłom reprezentującym połowę krajów całego globu. Do współpracy przy drugim najdroższym w historii nauki projekcie, włączyli się torunianie. Udział zespołu pod kierunkiem prof. Marka Polasika zbliżył świat ku możliwościom wytworzenia zaledwie w kilka sekund ciepła potrzebnego do ogrzewania przez rok miasta wielkości Torunia.

Idee fuzji termojądrowej zaproponowali Rosjanie już w latach 50. Zapowiadali, że w przeciągu 40 lat będą w stanie wykorzystać ją do produkcji energii. Fakt ciągłego wyczekiwania na istotny progres w tych badaniach obrazuje skalę trudności całego przedsięwzięcia. Dziś świat jest już bliski celu.

Na południu Francji, w miejscowości Cadarache, od 2011 roku trwają prace nad wybudowaniem reaktora termojądrowego (tokamaka) w ramach międzynarodowego projektu badawczego ITER, spajającego wkład Unii Europejskiej, USA, Japonii, Chin, Indii, Korei Południowej i Rosji. Kilkaset zespołów badawczych z całego globu opracowuje składowe technologii produkującej energię z alternatywnych źródeł – deuteru i trytu, których Ziemia ma zapas na miliony lat.

– Węgla zabraknie, ropa też się skończy za 50, może 100 lat, uranu też nie jest tak wiele, jak się o tym mówi, za to deuter można masowo pozyskiwać z wody morskiej. Z kolei tryt produkuje się z litu, w który nasza planeta jest bardzo zasobna – wyjaśnia prof. Marek Polasik, ekspert w dziedzinie spektroskopii rentgenowskiej, kierujący Zakładem Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii UMK w Toruniu. – Fenomen projektu ITER, w porównaniu z najbardziej efektywnym, znanym obecnie procesem pozyskiwania energii, czyli rozszczepianiem uranu, polega na w pełni kontrolowanym naśladowaniu, w warunkach ziemskich, procesów zachodzących na Słońcu. Procesie możliwym do przerwania w każdej chwili. Naukowcy z całego świata od lat dążyli do przeprowadzenia oraz długotrwałego utrzymywania fuzji termojądrowej, polegającej na zderzaniu ze sobą jąder deuteru z jądrami trytu, w celu wygenerowania olbrzymiej energii cieplnej. Teraz jest to możliwe, a nawet coraz bardziej bliskie, w dużej mierze również dzięki wynikom badań naszego zespołu.

Geneza udziału toruńskich badaczy w projekcie ITER wiąże się z ich wizytą w 2010 roku na największym obecnie tokamaku JET położonym nieopodal Oxfordu, w którym dochodziło już do fuzji termojądrowej trwającej kilkadziesiąt sekund. Wtedy naukowcy z UMK byli świadkami rozpoczęcia prac nad zastosowaniem w tokamaku JET wolframu jako materiału do konstrukcji jego elementów. Dzięki temu jest w stanie wytrzymać ogromne temperatury, sięgające setek milionów stopni Celsjusza, a więc temperatury o wiele większej niż ta, która panuje na Słońcu.

Ówczesny pobyt zainspirował naukowców z UMK do zdobycia środków na prowadzenie szczegółowych badań widm rentgenowskich wolframu. Zaowocowało to uzyskaniem przez dr Katarzynę Słabkowską w 2011 roku pierwszego grantu na te badania z Narodowego Centrum Nauki w Warszawie. Następnie w latach 2012-2014 prof. Polasik zrealizował serię 3 projektów europejskich w ramach programu ITER, którego wykonawcami byli dr Katarzyna Słabkowska, mgr Ewa Szymańska, mgr Łukasz Syrocki oraz dr Jacek Rzadkiewicz z Narodowego Centrum Problemów Jądrowych w Świerku – główny konstruktor spektrometru umożliwiającego rejestrację widm wolframu na tokamaku JET.

Aby zrozumieć wagę udziału toruńskich badaczy w programie ITER, trzeba pojąć podstawy procesu zachodzącego wewnątrz tokamaka, a ściślej mówiąc, w przestrzeni przypominającej „dętkę”. W niej inicjowana będzie fuzja zachodząca w stanie plazmy, która podtrzymywana jest przez pole magnetyczne ograniczające stykanie się jej ze ścianami tokamaka. To w niej dochodzi do zderzania się jąder deuteru i trytu, w wyniku którego może nastąpić fuzja termojądrowa – proces niezwykle trudny do zapoczątkowania i utrzymania, przeprowadzany w temperaturze sięgającej setek milionów stopni Celsjusza.

– Po zastosowaniu wolframu w tokamaku JET okazało się, że jony wolframu przenikają do plazmy ochładzając ją, co jest bardzo niekorzystnym procesem – wyjaśnia prof. Polasik. – Z drugiej jednak strony, wolfram daje niezwykle bogate widmo rentgenowskie, dzięki któremu można uzyskać bezcenne informacje pozwalające kontrolować kluczowe parametry plazmy, takie jak jej temperatura i gęstość. Śmiało możemy stwierdzić, że nasz zespół opracował podstawy unikalnej i niezwykle precyzyjnej diagnostyki parametrów plazmy wytwarzanej w tokamakach takich jak JET i budowany obecnie ITER, która wykorzystuje niezwykle bogate charakterystyczne widmo rentgenowskie jonów wolframu.

Dzięki temu projekt ITER ma jeszcze większe szanse powodzenia, przez co rozumie się nie tylko skuteczne przeprowadzenie eksperymentów, ale również pracę reaktora przez okres około 20 lat oraz późniejsze przeprowadzanie fuzji na jeszcze większą skalę. Naukowcy z UMK w Toruniu opisali swoje dokonanie w artykule naukowym, który w najbliższym czasie ukaże się w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie.

– Ta praca jest niezwykle istotna dla całego środowiska spektroskopowego, zajmującego się gorącą plazmą – stwierdza Henri Weisen, dyrektor tokamaka JET, w liście skierowanym do prof. Polasika.

Jak można było się spodziewać, tematyka wykorzystania fuzji termojądrowej do produkcji energii została zauważona przez Greenpeace, który wyraził już sprzeciw dla realizacji projektu ITER. Organizacja uważa go za szkodliwy dla środowiska naturalnego.

– Greenpeace walczy z czymś, co jest genialne – zauważa prof. Polasik. – Oni nie rozumieją tej zaawansowanej technologii. Jednak na tyle duże jest zaangażowanie całego świata w realizację projektu ITER, że musi on się udać. Jedynym minusem tego projektu są ogromne wydatki na etapie badawczym.

Koszt realizacji programu badawczego ITER szacuje się na około 15 mld euro, choć wiele wskazuje, że znacznie zostanie on przekroczony. To cena za opanowanie siły Słońca na Ziemi.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także