Nie twórzmy przy podziemnych pojemnikach dzikich wysypisk [Informacja prasowa]

Fot. MPO Toruń

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. wybudowało kolejny zestaw podziemnych pojemników na odpady. Teraz na toruńskiej starówce funkcjonuje już 9 kompletów pojemników. Prezes MPO apeluje: Nie twórzcie przy podziemnych pojemnikach dzikich wysypisk!

Nowy zestaw powstał u zbiegu ulic Szerokiej i Podmurnej. Korzystają z niego mieszkańcy pobliskich ulic. – Nowa lokalizacja umożliwiła wycofanie ze starówki kolejnych 55 plastikowych pojemników oraz 2100 worków – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Łącznie, od 2014 roku, czyli od kiedy funkcjonują zestawy podziemne, usunęliśmy ze starówki 240 tradycyjnych pojemników. Miesięcznie wydajemy mniej o ponad 8 600 worków.

W naszej spółce, jak zawsze, gdy oddajemy do użytku nowy zestaw, odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości, które mają korzystać z podziemnych pojemników. Podczas spotkań przekazujemy zarządcom karty czipowe otwierające bębny, wyjaśniamy zasady działania kiosków wrzutowych i odpowiadamy na pytania gości. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej urzędu miasta.

Pytania dotyczą często śmieci podrzucanych przy podziemnych pojemnikach.

– Jest to dla nas faktycznie niemały problem – przyznaje prezes MPO. – Doceniamy fakt, że zwracają nam na niego uwagę również sami mieszkańcy starówki. Nie dziwię się: kto z nas chciałaby mieć na widoku dzikie wysypiska? Z naszych obserwacji wynika, że śmieci podrzucają głównie prowadzący działalność gospodarczą na starówce. Osoby te nie posiadają kart magnetycznych, więc zostawiają odpady przy kioskach wrzutowych, wiedząc, że MPO i tak je wywiezie. W ten sposób pozbywają się śmieci, nie płacąc za ich odbiór i zagospodarowanie. Jest wygodnie, bezpłatnie  –  i nieuczciwie. Powiem więcej: to jest cwaniactwo. My faktycznie odpady te odbierzemy, ponieważ nie chcemy i nie możemy pozwolić sobie na to, by naszą piękną starówkę szpeciły dzikie wysypiska. Regularnie tworzą się one jednak przy podziemnych pojemnikach, zwłaszcza w tych lokalizacjach, które – jak np. zestawy przy  Baju Pomorskim – znajdują się z dala od głównego traktu Zespołu Staromiejskiego. Dlatego regularnie, kilka razy dziennie, sprzątamy tereny wokół podziemnych pojemników na odpady. W zasadzie ilekroć nasi pracownicy zauważą odpady przy kioskach wrzutowych, mają obowiązek je zabrać.

System gromadzenia odpadów w podziemnych pojemnikach sprawdza się na toruńskiej starówce, ponieważ jej ulice są wąskie i czasem brakuje na nich miejsca dla plastikowych pojemników. Kioski wrzutowe są czyste i estetyczne, a ich wygląd został ustalony z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Z podziemnych pojemników nie wydobywają się uciążliwe zapachy, a dzięki zamknięciu odpadów w podziemnym, betonowym silosie, są one niedostępne dla gryzoni i insektów.

Obecnie działa już 9 zestawów podziemnych pojemników na odpady. Znajdują się one w następujących miejscach:

Rynek Nowomiejski

  1. Podmurna / Wały gen. Sikorskiego
  2. Kopernika
  3. Małe Garbary
  4. Wielkie Garbary / Piernikarska
  5. Fosa Staromiejska
  6. Międzymurze
  7. Piernikarska / Baj Pomorski
  8. Podmurna / Szeroka

Każdy zestaw składa się z kontenera na odpady zmieszane, na odpady suche i na szkło. Aktualnie trwają prace nad wyznaczeniem na starówce kolejnych miejsc na podziemne pojemniki.

O tym, które posesje powinny korzystać z podziemnych pojemników, decyduje Wydział Gospodarki Komunalnej – przedstawiciel gminy, która organizuje gospodarkę odpadami w mieście. WGK i MPO wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i zawsze indywidualnie rozpatrują prośby o zmianę miejsca zbierania odpadów, po analizie stopnia wykorzystania i zapełnienia tego punktu. Dla celów ewidencyjnych i kontrolnych istotne jest, aby nieruchomość jako całość przynależała do pojedynczego punktu.