Niebawem ruszy rozbudowa Polnej

Firma Strabag zajmie się przebudową ulicy Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska. Dziś (5.01) wykonawca przejmie plac budowy. Oznacza to, że zdegradowana, połatana ulica będzie już tylko wspomnieniem. Na przebudowywanym odcinku powstanie jedna jezdnia, z dwoma pasami ruchu.

W ramach inwestycji obecny pas ruchu samochodowego zostanie odsunięty od zabudowy mieszkalnej w kierunku północnym. W istniejącym śladzie ulicy Polnej powstanie ciąg pieszo-rowerowy (na wysokości Osiedla Przy Lesie) oraz ciąg pieszo-jezdny (na wysokości działek św. Józefa). Zapewni on dojazd mieszkańców do posesji.

Przebudowa ulicy Polnej to także  poprawa bezpieczeństwa. –W ramach inwestycji powstaną elementy, które istotnie na to wpływają. Są to azyle bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, wyniesione tarcze skrzyżowań i skrzyżowanie typu rondo. Powstanie ono na połączeniu ulic Polnej oraz Morycińskiego- mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. Rozwiązanie to pozwoli na skomunikowanie działek św. Józefa z ul. Polną poprzez ciąg jezdny. Projekt dodatkowo umożliwia dojazd do ul. Polnej poprzez przedłużenie ul. Jesiennej i ul. Morycińskiego. Takie rozwiązanie zapewni rozłożenie ruchu pojazdów wewnątrz osiedla.

Warto dodać, że w projektowaniu ulicy wzięli udział jej użytkownicy-mieszkańcy, w czasie konsultacji społecznych.

Inwestycja będzie realizowana do 30 września 2017 roku. Jej koszt to 6,3 mln zł.