Niezależni na Skarpie: Prezes spółdzielni powinien zarabiać mniej

O sprawie konfliktu stowarzyszenia z zarządem pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach (fot. Łukasz Piecyk)

Stowarzyszenie „Niezależni na Skarpie” zachęca wszystkich do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM. Proponuje zmniejszenie zarobków prezesa spółdzielni z 15 tysięcy do niespełna 8,5.

Ulotki informujące o najważniejszym w roku zebraniu trafiają do skrzynek wszystkich mieszkańców osiedla „Na Skarpie”. – Frekwencja na „walnym” jest wyrazem troski o najbliższe otoczenie – mówi Renata Zybertowicz, przewodnicząca stowarzyszenia. – Zarząd spółdzielni powinien być chyba z tego zadowolony?

Terminy zgromadzenia zaplanowano między 23 a 27 marca. Najpierw odbędą się one dla nieruchomości Anna i Wojciech. Spółdzielcy spotkają się w klubie „Zodiak” na tyłach budynku spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 6.

– Zarząd spółdzielni zdecydował, że zebrania odbędą się tuż przed Wielkim Tygodniem – mówi Renata Zybertowicz. – Zbiega się to z terminem rekolekcji w pobliskich parafiach, ale mam nadzieję, że spółdzielcy dadzą radę pogodzić rekolekcje i zebrania. Walne zaczynają się co prawda dość wcześnie, bo o godzinie 17, ale można przecież przyjść pół godziny czy godzinę spóźnionym. Wszyscy zostaną wpuszczeni. Muszą zabrać ze sobą jedynie dowody osobiste.

Na stronie internetowej spółdzielni znajdujemy informację o porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wśród najważniejszych punktów należy zauważyć sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni za rok 2014 i głosowanie nad jego przyjęciem oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ten rok. Istotnymi elementami będą także: sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 oraz jego przyjęcie, a także głosowanie nad absolutorium dla członków zarządu za działalność w tym okresie. Planowane są również wybory uzupełniające skład Rady Nadzorczej.

– W programie nie ma projektu naszej uchwały, która zakłada zmniejszenie miesięcznej pensji prezesa spółdzielni z 15 tysięcy złotych do 8458,33 zł, a także członków zarządu do kwoty nie przekraczającej 90 procent zarobków prezesa – mówi Renata Zybertowicz. – Projekt ten został, naszym zdaniem, bezprawnie zablokowany. Chcieliśmy, żeby „walne” zobowiązało Radę do takiego rozwiązania. „Walne” w końcu rządzi w spółdzielniach.

Zarząd spółdzielni, po kilku interwencjach członków stowarzyszenia w tej sprawie, przedstawił opinię prawną, z której wynika, że zaproponowany projekt uchwały, dotyczący zobowiązania Rady Nadzorczej do zmiany zasad naliczania wynagrodzenia dla członków Zarządu, nie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, tylko Rady Nadzorczej w zgodzie z przepisami Prawa spółdzielczego i Statutem spółdzielni. Stowarzyszenie ma opinię przeciwstawną. Trwa przepychanka formalna w tej sprawie.

Członkowie stowarzyszenia argumentują, że po tych obniżkach zarobki prezesa spółdzielni i tak byłyby godne.

– Chcemy skończyć z Bizancjum na Skarpie – deklarują jasno. – Zależy nam na tym, żeby ludzie zabierali głos w sprawach, które ich dotyczą. Zarządowi, mamy nadzieję, zależy na tym samym. Przecież po to jest „walne”.

Stowarzyszenie zgłosiło także kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Są nimi Marian Brudecki, emerytowany nauczyciel, Ryszard Hołodowski, emeryt wojskowy i Tomasz Truszyński, analityk danych.

W swoich ulotkach przedstawiciele organizacji wskazują, że w SM „Na Skarpie” są najwyższe opłaty w Toruniu. Podważają zasadność wysokiego opłacania prezesa i Rady Nadzorczej, a także potrzebę istnienia funkcji rzecznika prasowego. Zauważają, że niesłusznie jest limitowany dostęp do uchwał i dokumentacji. Podczas walnego zgromadzenia chcą na to zwrócić uwagę.

– Liczymy, że tym razem na sali będzie więcej spółdzielców niż w poprzednich latach – mówi Renata Zybertowicz. -. Podamy spółdzielcom ważne dane – jak wydawane są nasze pieniądze. Dlatego rozpowszechniamy ulotki. Niech ludzie zdecydują, czego chcą.

Termin zebrań w poszczególnych sektorach:
Poniedziałek 23 III Anna, Wojciech
Wtorek 24 III Bożena
Środa 25 III Maciej
Czwartek 26 III Regina, Jacek
Piątek 27 III Karolina, Krystyna, Jan