Nowe drogi za Wisłą

Fot. Urząd Miasta Torunia

Toruńskie lewobrzeże wzbogaca się o nowe, zmodernizowane drogi. W poniedziałek 7 sierpnia oglądać je udał się prezydent Torunia Michał Zaleski.

Poniedziałkowy objazd był m.in. okazją do sprawdzenia postępu prac na jednej z kluczowych obecnie inwestycji drogowych w mieście – przebudowie ulicy Łódzkiej, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 91 – informuje Małgorzata Litwin z Urzędu Miasta Torunia. – Arteria jest obecnie poszerzana do parametrów drogi dwujezdniowej z 3-wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej. Roboty obejmują 2,4-kilometrowy odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. W ramach inwestycji powstaje też wiadukt nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła, infrastruktura dla rowerzystów i pieszych oraz przejścia dla zwierząt. Wykonawcą przebudowy jest konsorcjum firm: PBDI i Erbud.

W Czerniewicach niedawno została ukończona ul. Matysiaków, na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Ustronnej. Powstała tam pieszo-jezdnia, zjazdy z kostki i nowe oświetlenie. Przedłużana jest też ulica Ustronna, za skrzyżowaniem z ulicą Matysiaków. To inwestycja wykonana w ramach budżetu partycypacyjnego – na wniosek mieszkańców. W podobnym standardzie budowana jest także ul. Familijna.

Z nowej jezdni i chodnika z kostki korzystają już od ubiegłego roku mieszkańcy ul. Oleńki na Rudaku. Utwardzone drogi są również budowane na rozwijających się w szybkim tempie Stawkach Południowych. Tam m.in. został niedawno ukończony chodnik i parking na 38 miejsc koło cmentarza na ul. Włocławskiej.

Nowe drogi będą wkrótce budowane na Glinkach, gdzie powstaje osiedle mieszkaniowe TTBS. Na Podgórzu dobry standard na całej długości ma już ulica Kręta. Jeszcze w tym roku rozpocznie się też remont Krowiego Mostka – przejazd jest w tej chwili zamknięty dla ruchu ze względu na bardzo zły stan techniczny.