Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Toruniu

To już tradycja, że w drugi weekend września Polska włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (fot. Łukasz Piecyk)

Dzieje Torunia, począwszy od czasów, kiedy nieopodal przebiegał szlak bursztynowy, po miejsce przystani flisaków do początków XX wieku, zostaną przedstawione w najbliższą niedzielę, 14 września na Rynku Staromiejskim. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00. Wszystko to w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

W związku z obchodami miasto przygotowało inscenizacje historyczne przedstawiające szczególne związki Torunia z Wisłą. Będą one prezentowane w niedzielę w godzinach 12.00-17.30 na Rynku Staromiejskim, nieopodal pomnika flisaka. Ich tematem będzie historia Torunia od czasu przepraw przez Wisłę na szlaku bursztynowym, wyprawy wiślane Słowian i wikingów z udziałem 12-metrowej repliki łodzi Wikingów, lokacja miasta i czasy, kiedy koło Ratusza Staromiejskiego swoje frycowanie odbywali flisacy.

Program, 14 września 2014, Rynek Staromiejski, nieopodal pomnika Flisaka

• godz. 12.00 Bursztynowy „nos” Juliusza Cezara czyli gdy Rzymianin jantaru zapragnął
• godz. 13.30 Kiedy Krzyżak Wisłę przebył i Toruń ulokował
• godz. 15.00 Szlachty przypadki pod portem morskim Toruniem
• godz. 16.00 Gdy Flisak krajanem był i między Torunianami żył, pasowanie na flisaka i wodniackie muzykowanie
• godz. 17.00 Jak wikingowie wiślany gród dobywali czyli czas walk Słowian i wikingów

To już tradycja, że w drugi weekend września Polska włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, koordynowanych w naszym kraju przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tegoroczne hasło przewodnie imprezy jest „Dziedzictwo – źródło tożsamości” ma zwrócić szczególną uwagę na zbyt rzadko dostrzegany związek historii i kultury narodów z wodą. Nie tylko ze źródłami wody, ale również siecią dróg wodnych, które poprzez wpływ na rozwój handlu i wymianę kulturalną wpłynęły na rozwój dziedzictwa materialnego i niematerialnego, w tym obrzędowość związaną z wodą.

Dlatego Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia zaplanował w tym roku szereg inscenizacji, które mają za zadanie przedstawić szczególne związki Torunia z Wisłą.

Poszczególne grupy tematyczne inscenizacji:

1. Osada na szlaku bursztynowym, przybycie Rzymian, targ bursztynowy, wymiana bursztynów za wyroby z mosiądzu i tkaniny.

2. Wędrówki ludów, czasy walk Słowian i wikingów, prezentacja rekonstrukcji łodzi wikingów na 10 wioseł o długości 12 m i szerokości 4 metrów, które pływały dziesięć wieków temu na Wiśle.

3. Przybycie Krzyżaków, mierzenie i ważenie towarów w średniowieczu, kontrola handlu na Wiśle przez Krzyżaków, starcia z ludem wiślanym w okresie Wojny Trzynastoletniej.

4. Powrót Torunia do korony, czasy Rzeczpospolitej Szlacheckiej, handel zbożem, pokazy tradycji ludu wiślanego, w tym pasowanie na flisaka, które odbywało się nieopodal dawnej Gospody pod Turkiem (przebudowana kamienica na Rynku Staromiejskim.

5. Przygotowywanie potraw z kuchni flisackiej.

Inscenizacje będą przedstawiane przez odtwórców z grup rekonstrukcyjnych pod kierunkiem prowadzącego, który będzie wprowadzał publiczność w przedstawiane epoki w dziejach naszego miasta. Wszyscy odtwarzający wystąpią w replikach strojów historycznych (Legioniści Rzymscy, Słowianie, wikingowie, Krzyżacy, flisacy, polska szlachta). Scenografię będzie stanowił obóz flisacki zbudowany z replik dawnych płóciennych namiotów, wiślanej łodzi klepkowej i dłubanek (wypożyczonych z Muzeum Etnograficznego w Toruniu) oraz 12 metrowej łodzi wikingów z rozwiniętym żaglem rejowym. Całość dopełniać będą muzykanci, odtwarzający muzykę flisaków.

edd_2014_plakat_torun_port_nad_wisla