Od 2015 roku taniej pojedziemy komunikacją miejską

Obniżenie cen za usługi komunikacji miejskiej oraz wprowadzenia nowych biletów mają na celu obniżenie kosztów przejazdu m.in. dla rodzin wielodzietnych (fot. MZK Toruń)

Miasto wychodzi naprzeciw pasażerom komunikacji miejskiej. Od nowego roku obniży ceny niektórych biletów miesięcznych i wprowadza nowe bilety – rodzinne, weekendowe i 15-dniowe.

Od stycznia 2013 r. ceny biletów MZK w Toruniu nie były zmieniane. By zachęcić pasażerów do korzystania ze stale rozwijającej się sieci tramwajowej, od nowego roku miasto obniży ceny niektórych biletów. I tak cena biletu miesięcznego na wszystkie linie dzienne i nocne autobusowe i tramwajowe w granicach administracyjnych miasta zostanie obniżona ze 145,20 zł do 100,00 zł, z jednoczesnym wprowadzeniem w tej kategorii biletu ulgowego za 50,00 zł. Dotychczasowy bilet na jedną linię tramwajową będzie kosztować nie – jak dotąd – 71,60 zł, lecz tylko 70,00 zł i obowiązywać nie tylko na jednej linii, lecz na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych. Odpowiednio zasada ta dotyczyła będzie biletów ulgowych. Z kolei za przejazd nocnym tramwajem zapłaci się nie dwukrotność biletu jednorazowego, czyli 5,60 zł, lecz jednokrotność, czyli tyle samo co w dzień – 2,80 zł.

Od nowego roku zostaną wprowadzone nowe bilety:

• bilet rodzinny jednodniowy na wszystkie linie dzienne (autobusowe i tramwajowe) w granicach administracyjnych miasta uprawniający do przejazdu od 1 do 2 osób dorosłych wraz z 1 do 4 dzieci do lat 18, za cenę 14 zł. W ramach tego biletu komunikacją miejską może jeździć do 6 osób niekoniecznie spokrewnionych przy nieograniczonej ilości przejazdów w ciągu jednego dnia. Bilet ważny będzie w dniu skasowania.

Cena biletu skalkulowana została na poziomie kosztu zakupu biletów jednorazowych dla 1 osoby dorosłej z trójką dzieci lub dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem na trasie „tam i z powrotem”. Każda kolejna osoba (dorosły lub dziecko) korzystająca z przejazdu w ramach tego biletu oraz każdy kolejny przejazd (ponad ilość podaną w kalkulacji), wpływają na obniżenie ceny płaconej przez pasażerów.

• bilet rodzinny weekendowy na wszystkie linie dzienne (autobusowe i tramwajowe) w granicach administracyjnych miasta dla 1-2 osób dorosłych oraz 1-4 dzieci do lat 18 za cenę 16 zł. Bilet ważny będzie wyłącznie w soboty, niedziele i święta, w dniu skasowania i następnym. Koszt, jaki poniosą pasażerowie korzystający z tego biletu w dwa następujące po sobie dni wolne, jest prawie o połowę mniejszy, niż koszt zakupu biletu jednodniowego.

• bilet weekendowy na wszystkie linie dzienne i nocne (autobusowe i tramwajowe) w granicach administracyjnych miasta dla 1-2 osób dorosłych za cenę 20 zł. Przy założeniu, że każda z dwóch osób skorzysta z 2 przejazdów dziennych i 2 przejazdów nocnych w ramach biletów jednorazowych, łączny koszt przejazdu wyniósłby obecnie 33,60 zł. Wykorzystanie biletu weekendowego pozwoli zaoszczędzić 40% dotychczasowego kosztu przejazdu.

• bilet 15-dniowy na wszystkie linie dzienne w granicach administracyjnych miasta za cenę 50 zł, tj. zbliżoną do 50% ceny biletów miesięcznych.

Obniżenie cen za usługi komunikacji miejskiej oraz wprowadzenia nowych biletów mają na celu obniżenie kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych i w weekendy, stworzenie oferty dla turystów zwiedzających Toruń oraz wzrost wykorzystania komunikacji miejskiej w miejsce samochodów osobowych, szczególnie w weekendy i święta.

Istotną kwestią jest także stworzenie możliwości lepszego wykorzystania nowo powstającej infrastruktury tramwajowej w ramach realizowanych przedsięwzięć unijnych: tzw. projektu tramwajowego i BiT City. Nowe linie tramwajowe i zakup nowych tramwajów to najbardziej efektywne działania w zakresie rozwoju komunikacji miejskiej. Nierozłącznym elementem racjonalności tych działań jest zwiększenie dostępności usług. Warto tu dodać, że w nowym roku miasto chce także wprowadzić więcej tramwajowych kursów nocnych.
Miasto liczy, że niższe wpływy spowodowane obniżeniem cen trzech biletów i wprowadzeniem czterech nowych zostaną zrównoważone większą liczbą pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Kolejna zmiana będzie ważna dla gapowiczów. Obecnie mają oni dwa dni na uiszczenie kary za przejazd bez biletu, a od nowego roku będą na to mieli tydzień.