Odbierz swoje „Pudełko życia”

Organizatorem akcji jest WZiPS UMT a spółorganizatorem i sponsorem działań firma KIND Aparaty Słuchowe (fot. Adam Zakrzewski)

„Pudełko życia” to akcja mająca na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Głównie w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy, czy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej muszą szybko reagować, a brak kontaktu z poszkodowanym (będącym np. po wylewie czy udarze i mającym kłopoty z mówieniem) może dramatycznie opóźnić akcję.

W ramach realizowanych i planowanych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych mieszkańców Torunia zaplanowano właśnie akcję „Pudełko życia”. W zwykłym plastikowym pudełku z naklejką „Pudełko życia” ustawionym w lodówce umieszczona zostanie karta, na której wypisane zostaną najistotniejsze informacje dot. pacjenta. Lodówka, w której znajdzie się pudełko oznaczona będzie naklejką podobną do tej na pudełku, co dla osoby udzielającej pomocy będzie sygnałem, że znajdują się w niej ważne informacje.

Pudełka, karty i naklejki dostępne są nieodpłatnie w:

Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
Punktach Informacyjnych UMT:
ul. Dziewulskiego 38,
ul. Grudziądzka 126 b,
ul. Poznańska 52 (Dom Muz),
ul. Wały gen. Sikorskiego 8.