Opaski ratujące życie. Seniorzy noszą swoje gadżety

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu składać można deklaracje chęci udziału w projekcie. (fot. Łukasz Piecyk)

Przycisk wezwania pomocy, moduł GPS pozwalający na lokalizację pacjenta oraz czujnik tętna i upadku to najważniejsze funkcje bransoletki życia. Urządzenie to od marszałka Piotra Całbeckiego otrzymali pierwsi uczestnicy marszałkowskiego programu senioralnego.

Celem projektu jest wsparcie opiekuńcze niesamodzielnych osób starszych. W ramach teleopieki w województwie wdrażane są rozwiązania zapewniające pomoc seniorom w ich miejscu zamieszkania. Jednym z nich jest bransoletka życia. Pierwsze urządzenia wręczone zostały seniorom na początku lipca. Jednym z jej użytkowników jest Andrzej Benetkiewicz.

– Nosząc ją na ręku, mam świadomość, że jestem bezpieczny – mówi 72-latek. – Dużo chodzę po lesie. Posiadając bransoletkę życia, wiem, że gdy coś mi się przytrafi, szybko nadejdzie pomoc. Jest to rzecz niezastąpiona. Przede wszystkim mocno podbudowuje psychikę osoby samotnej.

Podobnego zdania jest 71-letnia Janina Suska.

– Mam ją na co dzień, na szczęście nie musiałam jeszcze z niej korzystać – dodaje torunianka. – Bransoletka jest nieduża i elegancka, ale przede wszystkim bardzo pomocna. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk i już ktoś wie, że coś się dzieje. Mieszkam sama i często mdleję. Teraz jestem pewniejsza siebie i tego, że pomoc nadejdzie natychmiast.

Naciśnięcie przycisku informuje opiekuna z centrum operacyjnego o potrzebie interwencji. Stosownie do sytuacji zawiadamia on rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów albo wzywa karetkę ratunkową.

Bransoletki życia wyposażone zostały również w czujnik upadku, licznik kroków, pomiar tętna oraz geolokalizację. Każde niepokojące wskazania zaalarmują osobę dyżurującą w centrum operacyjnym. Wskaźniki w bransoletce przekażą też do systemu informację na temat poziomu ładowania baterii oraz sygnał w przypadku jej zdjęcia.

Nad bezpieczeństwem seniorów eksperci czuwają 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Pilotażowy program obejmuje 55 osób starszych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zanim przystąpili do projektu, musieli oni dostarczyć m.in. przygotowaną przez lekarza informację o stanie zdrowia i przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach i alergiach.

Nabór do programu prowadzony był na początku roku. Inicjatorzy o możliwości udziału w nim informowali m.in. kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. Zarówno osoby noszące opaski, ich rodziny, jak i opiekunowie środowiskowi przeszkoleni zostali z obsługi tego urządzenia.

Mimo że pierwszy nabór za nami, program będzie rozszerzany i kontynuowany. Już zbierane są wstępne zgłoszenia.

– Co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Teleopieka oznacza dla nich bezpieczeństwo i jednocześnie zachowanie niezależności, a dla rodzin możliwość kontynuowania pracy zawodowej i wypełniania innych obowiązków ze świadomością, że rodzice czy dziadkowie są pod opieką. Otwieramy więc nowy rozdział w organizacji opieki nad niesamodzielnymi seniorami.

Każda taka osoba, która zainteresowana jest otrzymaniem bransoletki życia, powinna skontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej pod nr. tel. (56) 657 14 69. Informację zwrotną otrzymają wszyscy chętni, gdy tylko ruszy kolejny nabór wniosków.