Osiem obiektów do termomodernizacji

Termomodernizacja dotyczy ośmiu toruńskich budynków użyteczności publicznej (fot. archiwum)

Osiem kolejnych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta poddane zostaną termomodernizacji. Toruński magistrat ogłosił przetarg na opracowanie planów wykonania, obejmujących analizę finansową projektu, kosztów i korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla tych działań.

Pierwszy etap projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia” ma być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W jego ramach zmodernizowane zostaną:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Św. Józefa 26 (zakres prac: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu ocieplonego i niedocieplonego płytami styropianu, ocieplenie ścian zewnętrznych, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia);
  • Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Bolta 14 (zakres prac: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzeń stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego, plac Św. Katarzyny 8 (zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ocieplenie stropodachów, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem, wymiana okien starego typu, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia);
  • Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25 b (zakres prac: wymiana wszystkich okien w budynku na stolarkę energooszczędną, wymiana drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych na stolarkę energooszczędną, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, docieplenie dachu nad salą gimnastyczną od zewnątrz, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych);
  • Urzędu Miasta – budynek biurowy, ul. Batorego 38/40 (zakres prac: wymiana instalacji c.o., ocieplenie stropodachu nad poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych (z pominięciem lukarn), wymiana okien starego typu, wymiana drzwi zewnętrznych starego typu, zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia);
  • Budynku użyteczności publicznej, ul. Smocza 11/13 (zakres prac: modernizacja źródła ciepła – system grzewczy, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, wymiana okien starego typu i luxferów, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia);
  • Urzędu Miasta – budynek biurowy, ul. Legionów 220 (zakres prac: modernizacja instalacji co, ocieplenie stropodachu płytami styropapy, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, doszczelnienie okien, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia);
  • Budynku przy ul. Buszczyńskich 11 przebudowanego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 11 (zakres prac: ocieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych szczytowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia).

Oferty należy składać do 7 lutego 2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta Torunia – Wydział Inwestycji i Remontów , 87 – 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 – sekretariat.

Szczegóły przetargu: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1247883