PAH apeluje o wsparcie dla cywilów na Ukrainie

PAH zbiera środki na pomoc bezpośrednią cywilom na Ukrainie, którzy w wyniku konfliktu zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów (Fot. pah.org.pl)

W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys na wschodzie Ukrainy Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanej w konflikcie ludności cywilnej. Wolontariusze przebywający na wschodnich terenach Ukrainy prowadzą już pierwsze działania pomocowe.

Polska Akcja Humanitarna apeluje o wsparcie dla ofiar kryzysu – wciąż potrzeba środków na zwiększenie zakresu niesionej pomocy.
Przedstawiciele PAH dostarczyli żywność dla 700 cywilów, którzy schronili się w miejscowości Zołotoje w obwodzie Ługańskim. Ze środków finansowych zakupiono także odżywki dla niemowląt i lekarstwa, które zostaną dostarczone kolejnym transportem.

Dokonano również zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu chirurgicznego dla Szpitala w Debalcewo w obwodzie Donieckim, gdzie trafiają chorzy i ranni z obu objętych konfliktem obwodów. Wysłannicy PAH kontynuują rekonesans, aby jak najlepiej przygotować się na prowadzenie dalszej pomocy dla poszkodowanych przez konflikt cywilów.

PAH zbiera środki na pomoc bezpośrednią cywilom na Ukrainie, którzy w wyniku konfliktu zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i przemieszczenia wewnątrz kraju. Jednoczęśnie będą zaopatrywać szpitale i punkty medyczne w lekarstwa i sprzęt medyczny, tak aby zapewnić niezbędny poziom opieki ludności w obu obwodach. W ramach pomocy bezpośredniej będą dostarczać żywność, naczynia kuchenne, a także środki czystości i higieny osobistej oraz przybory szkolne dla uczniów.

Do tej pory kryzys na Ukrainie zmusił 190 000 osób do opuszczenia domów i przemieszczenia się wewnątrz kraju w poszukiwaniu schronienia. Najcięższa jest sytuacja cywili przebywających w obwodach Donieckim i Ługańskim – wciąż trwają tam działania zbrojne.

Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla ofiar kryzysu na Ukrainie. Wpłat można dokonywać:
• Poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto w banku BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Ukraina”
• Poprzez wstąpienie do Klubu PAH SOS, by regularnie wspierać działania PAH w krajach dotkniętych przez kryzysy humanitarne