Pieniądze z Unii wesprą rozwój przedszkoli

Na rozwój oddziałów przedszkolnych w szkołach Urząd Marszałkowski przeznaczył już 100 milionów złotych (fot. sxc.hu)

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył ponad 16 milionów złotych z funduszy unijnych na rozwój oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego oddziału to ponad 87 tysięcy złotych.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu naboru projektów można ubiegać się o dotacje na inwestycje w publicznych i niepublicznych szkołach z oddziałami przedszkolnymi. Dofinansowanie może zostać przeznaczone między innymi na remonty pomieszczeń, organizację placów zabaw, a także zakup sprzętu, wyposażenia oraz zabawek i pomocy dydaktycznych.

Wsparcie jest przede wszystkim adresowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Preferowane będą także gminy, w których nie ma żadnego przedszkola.

Z danych przedstawionych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wynika, że na wsparcie rozwoju przedszkoli z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), rozdysponował on do tej pory około 100 milionów złotych. Dzięki temu 350 placówek w regionie mogło przygotować ofertę dla ponad 11 tysięcy dzieci.

Wydatki władz regionu na rozwój oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przekroczyły w ciągu ostatnich lat 100 milionów złotych.