Pierwsze podium Kwiatkowskiego: drugi w 5. etapie rywalizacji jazdy indywidualnej na czas

Od lewej: Łukasz Wiśniowski, Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś. Kolarze w 2013 roku wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Sobótce (fot. Adam Zakrzewski)

Pierwsze podium w tym sezonie zanotował Michał Kwiatkowski, biorący udział w wyścigu Tour de San Luis. Drugie miejsce zajął podczas piątego etapu rywalizacji, w jeździe indywidualnej na czas. Kwiatkowski przegrał z Włochem Adriano Malorim zaledwie cztery sekundy.

Trze­cie miej­sce zajął Ka­na­dyj­czyk Hugo Houle (AG2R), który prze­grał z Po­la­kiem o se­kun­dę.

W piątym etapie wyścigu Tour de San Luis na siód­mej po­zy­cji upla­so­wał się Prze­my­sław Nie­miec (Lam­pre-Me­ri­da), który stra­cił 34 se­kun­dy. Na 11. miejscu znalazł się Łu­kasz Wi­śniow­ski z Etixx – Qu­ick-Step ze stra­tą 43 se­kund. Mi­chał Gołaś (Etixx – Qu­ick-Step) był 62., Ema­nu­el Pia­sko­wy (Cyc­ling Aca­de­my) 107., a Woj­ciech Mig­dał (Cyc­ling Aca­de­my) 121.

Najwyżej spośród polskich zawodników w  klasyfikacji generalnej, znajduje się Przemysław Niemiec. Zajmuje on 11 miejsce ze stratą 4.39. Kwiatkowski lokuje się na 47. pozycji ze stratą 13.26, Gołaś 57. – 15.37, Wiśniowski 79. – 20.04, a Migdał 92. – 22.54.