Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Bezpieczny Skarpianin – 50+” za nami

Fot. Straż Miejska Toruń

Prelekcje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz psychologiczne aspekty bezpieczeństwa to między innymi zakres działań, które toruńska Straż Miejska, wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową na Skarpie, proponuje w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczny Skarpianin – 50+”.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się dziś w Klubie Zodiak. Podczas warsztatów mieszkańcy dowiedzieli się jak udzielić pomocy w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, ataku epilepsji, zasłabnięcia, urazu w tym złamań i krwotoków, czy wstrząsu anafilaktycznego.

Zajęcia poprowadzili strażnicy miejscy z uprawnieniami instruktorów ratownictwa medycznego EFR – Emergency First Response. Na mieszkańców osiedla już niedługo czekają kolejne spotkania, by zdobytą wiedzę, w razie potrzeby, mogli wykorzystywać w praktyce.