Podstawówka? Obecna. Gimnazjum? Nie ma…

– Zależy nam, żeby w szkołach utrzymać jednozmianowość, aby budynki, które modernizujemy, pozostawić na cele oświatowe – mówił podczas sesji rady miasta Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia. Zapewnił także o istotności utrzymania miejsc pracy dla nauczycieli. W mieście powstanie m.in. nowa szkoła podstawowa.

Wygaszanie gimnazjów i tworzenie ośmioletnich szkół podstawowych rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W Toruniu włączone do podstawówek zostaną dwa gimnazja – nr 2 do SP nr 2 przy ul. Targowej oraz nr 21 do SP nr 7 przy ul. Bema. W tej ostatniej zajęcia odbywać się będą w dwóch budynkach – oddzielnie edukację pobierać będą młodsi i starsi uczniowie. Ponadto w ośmioletnią podstawówkę przekształcony zostanie budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury, a na osiedlu Koniuchy powstanie zupełnie nowa placówka. Taką koncepcję w postaci dwóch uchwał intencyjnych przyjęli 23 lutego miejscy radni.

– Realizując wymienione zamierzenia, liczba szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Toruń zwiększy się o jedną placówkę – informuje Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Urzędu Miasta.
W ramach modernizacji i przekształcania placówek oświatowych władze miasta chcą zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki, a także umożliwić im ukończenie szkoły w miejscu, w którym rozpoczęli swoją edukację.

– Na etapie przygotowań reformy nie chcemy likwidować żadnej ze szkół, a wciąż korzystać z ich możliwości edukacyjnych – mówił podczas sesji Zbigniew Fiderewicz. – Dążymy do zapewnienia pracy szkół w systemie jednozmianowym, tak aby optymalnie wykorzystać kadrę naukową i zapewnić jej dogodne miejsca pracy.

W ramach opracowania uchwały wypracowano szczegółową koncepcję dostosowania placówek oświatowych na terenie Torunia do zbliżającej się reformy edukacji. Jak zaznacza Anna Łukaszewska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, działania te poprzedzone były skrupulatną analizą obecnie funkcjonujących szkół podstawowych oraz gimnazjów.

– Przeprowadzono badanie demograficzne w celu zapewnienia optymalnego dostępu uczniów do szkół w odległości nieprzekraczającej trzech kilometrów – twierdzi. – Brano pod uwagę przede wszystkim dane liczbowe dotyczące przedziałów wiekowych uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół, bazę lokalową, dydaktyczną oraz infrastrukturę sportową. Dostosowując sieć podstawówek i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zadbano o kontynuację tworzenia jak najlepszych warunków do nauki dla uczniów.

Jak dodaje Anna Łukaszewska, zwiększenie liczby ośmioklasowych szkół podstawowych to wynik wciąż urbanizujących się obszarów Torunia. A te wymuszają zdecydowane działania.

W związku z powstaniem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w obiekcie Gimnazjum nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury nastąpi zmiana w granicach obwodów podstawówek nr 3, nr 5 oraz nr 9. Przekształceniom zaś nie ulegnie sektor Gimnazjum nr 2 oraz powstającej w jego budynku ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Okres przejściowy reformy edukacji trwać będzie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Wtedy też w pierwszej klasie czteroletniego liceum lub pięcioletniego technikum spotkają się absolwenci obecnych gimnazjów i klas ósmych. Czy rok ten przyniesie kolejny problem związany z nadwyżką uczniów i brakiem miejsc w każdej z klas?