Podyskutują o problemie przemocy w rodzinie

Podczas debaty poruszone zostaną m.in. najważniejsze problemy związane z przemocą w rodzinie (fot. sxc.hu)

Przemoc w rodzinie będzie tematem dyskusji, która odbędzie się 15 grudnia 2015 roku w Dworze Artusa w Toruniu. W akcji z inicjatywy Ruchu Kobiet i lokalnych mediów udział wezmą m.in. Marszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, Barbara Nowicka – polityczka TR oraz Kazimiera Szczuka – krytyk literacki i dziennikarka.

– Wobec faktu, iż zjawisko przemocy w rodzinie nabiera szczególnego znaczenia zarówno w Polsce jak i całej Europie uważamy za konieczne włączenie się w działania mogące mieć wpływ na jego ograniczenie – mówi Monika Gotlibowska, organizator spotkania. – Postanowiliśmy w naszym mieście przeprowadzić, tocząca się obecnie w całym kraju, akcję czytania „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, poszerzoną o dyskusję nad skalą przemocy domowej, jej rodzajami oraz skutkami.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaprosili również dr. hab. Piotra Petrykowskiego – prof. UMK, insp. mgr. Antoniego Stramek – Komendanta Miejskiego Policji oraz Danutę Gadziomską – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień.

– Celem debaty jest przybliżenie zapisów Konwencji wszystkim podmiotom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pokazanie innym zgromadzonym, jak niepokojącym zjawiskiem jest przemoc w rodzinie, przyjmującym coraz większy wymiar – dodaje organizatorka. – Dodatkowo chcemy także dowieść jej zgodność z Konstytucją RP.