Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Ponad 162 mln złotych na walkę z bezrobociem w województwie
Michał Ciechowski 27 stycznia, 2014, 14:42 Aktualności
1429268_31816314
Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych (fot. sxc.hu)

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył ponad 163 mln złotych w ramach działań przeciwdziałaniu bezrobocia. Dzięki takiemu funduszowi będzie możliwe zrealizowanie projektów podnoszących aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

– To pieniądze uruchamiane przez samorząd województwa z myślą o aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Pomoc będzie skierowana w szczególności do bezrobotnych poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz mieszkańców regionu, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty.

Pieniądze trafią między innymi na finansowanie staży, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy oraz organizację szkoleń. Bezrobotni będą się również mogli ubiegać o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W ramach realizacji projektów powiatowe urzędy pracy powinny zapewnić efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45 procent, co oznacza, że niemal połowa osób, które zakończą udział w projekcie podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie.

Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także