Porozmawiają o Inteligentnym Systemie Transportowym

Gospodarzem wydarzenia jest Prezydent Miasta Torunia (fot. Adam Zakrzewski)

Zintegrowany system Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) będzie tematem konferencji, która odbędzie się 4 kwietnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Parlamentarnego Zespołu ds. ITS i Logistyki, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz stowarzyszenie ITS Polska.

ITS czyli Inteligentny System Transportowy oznacza systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie. Korzyści płynące z zastosowania ITS są olbrzymie. Zwiększa się przepustowości ulic, poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin .

Zorganizowanie seminarium w Toruniu to nie przypadek.

-Przymierzamy się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego (ITS) w naszym mieście – wyjaśnia Tomasz Tupalski, kierownik działu utrzymania i ewidencji ulic w MZD. Jednym z najważniejszych zadań przy wdrażaniu inteligentnych rozwiązań w transporcie jest ustanowienie architektury ITS, czyli szeregu powiązań (logicznych, fizycznych i komunikacyjnych), które maja wpływ na sprawność działania całego systemu.

-Stąd pomysł na zorganizowanie spotkania w Toruniu. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i praktycznych wskazówek, które będą cenne na etapie przygotowań-dodaje Tupalski.

Jak ITS będzie działał w praktyce? W centrum sterowania ruchem, które powstałoby w Miejskim Zarządzie Dróg można by np. monitorować i zarządzać tym, co dzieje się na ulicach.

– ITS w wymiarze toruńskim usprawni transport w mieście, zwiększy bezpieczeństwo, a także da nam możliwość sterowania ruchem – tłumaczy Tupalski

W praktyce operatorzy, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania, będą mogli wskazać najszybszą trasę przejazdu karetkom lub wozom straży pożarnej czy też rozładowywać korki poprzez bieżące dostosowywanie sygnalizacji świetlnej. System może też naprowadzać pojazdy na drogi alternatywne np. gdy dojdzie do wypadku. W praktyce może się też przełożyć m.in. na mniejszą liczbę wypadków, skrócenie czasu podróży i redukcję emisji spalin. MZD przewiduje, że system w naszym mieście będzie powstawać w latach 2015-2018. Wcześniej jednak toruńscy drogowcy będą musieli zdobyć niezbędne dokumenty: projekt, pozwolenie na realizację zadania. Dodatkowym warunkiem jest również pozyskanie pieniędzy z nowej perspektywy unijnej.

ITS zostanie połączony z systemem komunikacji publicznej, w ramach którego będzie monitorowany ruch pojazdów MZK.

– Obejmie on też elektroniczne tablice wyświetlające rzeczywisty czas przyjazdu i monitoring wizyjny w pojazdach komunikacji miejskiej. – Możliwości systemu są ogromne – podkreśla Tupalski.