Powstało pierwsze w Polsce Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych

Platforma jest pierwszym tego typu rozwiązaniem uruchomionym w Polsce (fot. nadesłane)

Naukowcy z Toruńskiego Parku Technologicznego uruchomili platformę „Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych” (ERDM), która ma na celu prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Rozwiązanie te zawiera w sobie nie tylko informacje zawarte w dokumentach, ale także dane obrazowe z coraz większej liczby urządzeń diagnostycznych.

Nad projektem pracowali informatycy z AGDA HealthCare, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla jednostek służby zdrowia oraz centrum przetwarzania danych Exea z Toruńskiego Parku Technologicznego.

– Dzięki platformie jednostki służby zdrowia otrzymują usługę w modelu software as a service, która umożliwia kompleksowe zarządzanie danymi medycznymi – informuje Dominik Pokornowski z Exea Data Center. – Platforma ERDM oznacza oszczędność, ponieważ ośrodki służby zdrowia nie ponoszą nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę informatyczną. Platforma pozwala przechowywać dane medyczne w sposób bezpieczny i ciągły, proponowane rozwiązanie zapewnia długotrwałą archiwizację danych medycznych. Ponadto daje możliwość integracji informacji klinicznych w ciągu całego cyklu leczenia pacjenta oraz ich przyjazne dla personelu udostępnianie i wizualizację. Dzięki ERDM podmioty medyczne mogą w razie potrzeby wymieniać się danymi w całkowicie bezpieczny sposób.

Proponowane usługi adresowane są do szpitali, przychodni oraz sieci placówek ochrony zdrowia.

Platforma ERDM oparta jest o sprawdzone rozwiązania programistyczne firmy Agfa HealthCare oraz informatyczne zasoby Exea, zapewniające odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Jak zapewniają twórcy, proponowane rozwiązanie łatwo integruje się z różnymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w jednostkach ochrony zdrowia oraz posiada mechanizmy zapewniające bezpieczny transfer danych między daną jednostką, a znajdującą się w centrum przetwarzania danych Exea, repozytorium ERDM.

Więcej informacji znajduje się na www.erdm.pl