Prace drogowe na Łódzkiej

Fot. Urząd Miasta Toruń

Z dnia na dzień – po zimowej przerwie – coraz więcej drogowców pojawia się na ul. Łódzkiej, czyli trasy wylotowej w kierunku Łodzi i Włocławka. Arteria przechodzi przebudowę na odcinku pomiędzy ul. Lipnowską a Zdrojową. To jedna z ostatnich wylotówek w mieście, która wymagała gruntownej modernizacji.

Obecnie po obu stronach jezdni powstają rowy odwadniające, które są uszczelniane matą bentonitową. Jest to trwały materiał wykonany ze związków mineralnych, które nie przepuszczają wody do wód gruntowych.
Równolegle trwają roboty związane z budową kanalizacji wzdłuż ulicy Zdrojowej i na nasypie linii kolejowej.

Warto wiedzieć:

Łódzka leży w ciągu drogi krajowej nr 91 i jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Trwająca przebudowa do parametrów drogi dwujezdniowej z 3-wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej z pewnością usprawni ruch wjazdowy i wyjazdowy z Torunia oraz poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Roboty obejmują 2,4-kilometrowy odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. W ramach inwestycji powstaje też wiadukt nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła oraz infrastruktura dla rowerzystów i pieszych. Wykonawcą przebudowy Łódzkiej jest konsorcjum firm: PBDI i Erbud.