Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Prezydent Zaleski podpisał umowy z NGO-sami
Michał Ciechowski 13 marca, 2014, 17:14 Aktualności Miasto
225 (1)
Umowy to efekt wygranej w otwartych konkursach ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku (fot. archiwum)

Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał nowe umowy z organizacjami pozarządowymi. Łączna suma miejskich dotacji przyznawanych na podstawie otwartych konkursów wynosi 17 473 260 zł.

Umowy to efekt wygranej w otwartych konkursach ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, a także na podstawie ustawy o sporcie.

– Wszystkim beneficjentom środków publicznych Gminy Miasta Toruń życzę, aby te pieniądze ułatwiły wypełnianie swoich zadań statutowych oraz przysporzyły radości – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Życzę, każdy miał satysfakcję z kolejnych projektów na kolejne lata oraz z tego, co dla lokalnej społeczności – czyli mieszkańców Torunia – będziecie organizowali przy udziale środków publicznych.

Na początku 2014 r., w wyniku konkursów dla organizacji pozarządowych, miasto podpisuje łącznie 201 umów na realizację zadań gminy. Najwięcej w sferze kultury (53) oraz zdrowia i pomocy społecznej (46). Niektóre z konkursów mają także drugą turę, więc liczba umów jeszcze wzrośnie. Kolejne 98 umów dotyczy zadań z zakresu sportu realizowanych w trybie ustawy o sporcie. Łączna liczba wynosi zatem 299 umów.

Sygnatariuszami umów podpisanych w Urzędzie Miasta było 12 organizacji:

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Poszkodowanym „Jestem”
• Pomorskie Towarzystwo Muzyczne
• Fundacja „Nadzieja dla niewidomych”
• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń
• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział w Toruniu
• Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy o/o TPD Toruń
• Zarząd Rejonowy w Toruniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
• Miejski Klub Lekkoatletyczny
• Toruński Klub Kolarski „Pacific”
• Oddział Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
• Automobilklub Toruński


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także