Prof. Tomasz Justyński członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Profesor Justyński jest prawnikiem, kierownikiem katedry prawa cywilnego i rodzinnego oraz dziekanem wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (fot. archiwum)

Profesor Tomasz Justyński wejdzie w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Na tę funkcję powołał go minister sprawiedliwości.

Toruński naukowiec funkcję tę sprawować będzie do końca lutego 2019 roku. Na stanowisko szef resortu sprawiedliwości – Borys Budka – powołał łącznie cztery osoby.

Profesor Justyński jest prawnikiem, kierownikiem katedry prawa cywilnego i rodzinnego oraz dziekanem wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem ponad 80 artykułów oraz rozpraw naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie prawa cywilnego – w szczególności nadużyć, prawa rzeczowego, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa spadkowego i medycznego.