Profesor Andrzej Tretyn ponownie rektorem UMK

Prof. Tretyn nie miał kontrkandydata. Cztery lata temu wygrał w wyborach z prof. Andrzejem Radzimińskim (fot. Łukasz Piecyk)

Profesor Andrzej Tretyn ponownie będzie kierował Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W trakcie czwartkowych wyborów w Auli UMK dotychczasowy rektor zdobył 166 z 231 głosów. 53 osoby głosowały przeciw jego kandydaturze, a 12 elektorów wstrzymało się od głosu.

Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. W 1974 roku podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w roku 1978 studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych. W roku 2002 został kierownikiem Zakładu Biotechnologii. Po odejściu na emeryturę prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (z którym współpracował od roku 1988) kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Jednostka ta zatrudnia ponad 20 osób, w tym 8 pracowników samodzielnych.