Naukowcy z UMK wybrani do Komitetu Nauk o Finansach PAN

Naukowiec otrzymał wiele nagród i wyróżnień z rąk Dziekana i Rektora UMK oraz indywidualnych grantów na prace badawcze (fot. UMK)

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Leszek Dziawgo oraz prof. dr hab. Zbigniew Witkowski zostali wybrani do Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Swoją funkcję sprawować będą w latach 2015-2018.

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo urodził się w 1964 r. w Ostródzie. Tytuł magistra nauk ekonomicznych uzyskał w 1990 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UMK, doktora – w 1994 r., a doktora habilitowanego – w 1999 r. Nominację profesorską odebrał w 2005 r. Pracę na UMK rozpoczął w 1991 r. jako asystent, w 1994 r. został adiunktem w Katedrze Zarządzania Finansami, którą obecnie kieruje.

Obok niego, w tym prestiżowym gronie znalazł się także prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego. Komitet w nowym składzie rozpocznie pracę 15 grudnia 2015 r.