Projekt Mieszkanie Plus będzie realizowany również w Toruniu

Fot. Adam Zakrzewski

Prezydent Torunia Michał Zaleski oraz wiceprezes zarządu BGK Nieruchomości S.A. Bartłomiej Pawlak podpisali wstępną, warunkową umowę inwestycyjną na realizację w mieście programu Mieszkanie Plus. Spotkanie wieńczące sygnowanie dokumentu odbyło się 11 marca.

Ponad 300 mieszkań  powstanie przy ul. Okólnej i ul. Inowrocławskiej. Ich budowę sfinansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości S.A. Szczegółowe analizy gruntów zgłoszonych do programu trwały od października 2016 roku, kiedy to Gmina Miasta Toruń podpisała z BGK Nieruchomości S.A. list intencyjny. Kolejnym krokiem jest wstępna umowa inwestycyjna, której podpisanie nastąpiło podczas konferencji Rządowy program „Mieszkanie Plus” i nowe technologie w budownictwie.

– Podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji dużego projektu, bo będzie liczył ponad 300 mieszkań – powiedział tuż po podpisaniu umowy prezydent Torunia, Michał Zaleski. – Realizacja projektu nastąpi na warunkach uzgodnionych w umowie ostatecznej, której dopracowanie nastąpi do końca września tego roku. Szansa, że inwestycja rozpocznie się fizycznie w 2017 roku jest duża. Będziemy w tym czasie ustalali już szczegóły realizacyjne dotyczące zakresu projektowego, ostatecznej chłonności terenu i rozwiązań technologicznych, które wpłyną na odpowiedni koszt budowy, a co za tym idzie koszt wynajmu mieszkań.

Gmina Miasta Toruń rozpoczyna realizację projektu, wnosząc nieruchomość o wielkości niespełna 4,5 ha gruntu. Jest to teren przeznaczony, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na cele inwestycji mieszkaniowych. Ostateczna liczba budowanych mieszkań będzie zależała od wyników prac projektowych. Podpisanie umowy potwierdza, że obie strony, czyli dysponent kapitału – BGK Nieruchomości S.A. i dysponent nieruchomości – Gmina Miasta Toruń, zdecydowały się na przeznaczenie terenu na cel inwestycyjny i ustalenie ostatecznych kwot, które partner finansowy wniesie do realizacji tego zadania.

– Projekt toruński jest pierwszym w programie Mieszkanie Plus, który zaczynamy od podstaw, na zasadzie Greenfield – zaznaczył Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu BGK Nieruchomości S.A. – To znaczy, że dopiero po podpisaniu listu intencyjnego zaczęliśmy rozmawiać o tym, co w ramach programu moglibyśmy zrobić razem. W niespełna 3 miesiące dotarliśmy do etapu, w którym mogliśmy podpisać warunkową umowę inwestycyjną określającą, na jakich zasadach będziemy w projekcie partycypować i jakie będą koszty.

W programie Mieszkanie Plus oferowane będą mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności.  Przy Okólnej i Inowrocławskiej do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane również zewnętrzne miejsca parkingowe.

Prezentacja dotycząca programu Mieszkanie Plus w PDF

W konferencji Rządowy program „Mieszkanie Plus” i nowe technologie w budownictwie wzięła również udział Marzanna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – Toruń będzie jednym z pionierów realizacji programu Mieszkanie Plus. Dziękuję władzom Torunia za to, że podjęły trud negocjacji i bardzo szybko