Przebudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu zakończona

Realizacja projektu znacznie poprawiła płynność ruchu jednej z najważniejszych tras wylotowych Torunia

Dziś oficjalnie i formalnie zostanie przekazana do ruchu ul. Nieszawska. Jest to kolejna, ważna inwestycja drogowa, którą udało się zrealizować w ostatnich latach w Toruniu.

Przed przebudową, 3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 273, uważany był za najbardziej niebezpieczny odcinek układu komunikacyjnego w mieście. Zły stan techniczny jezdni przy jednoczesnym braku pozostałej infrastruktury drogowej sprawiał kierowcom i pieszym wiele trudności. Duże natężenie ruchu i obciążenia wywołane intensywnym ruchem ciężarowym miały z kolei wpływ na coraz większą degradację tej strategicznej drogi.

Dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na odcinku od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta powstała zupełnie nowa jezdnia z dwoma pasami ruchu oraz chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach zadania drogowcy z firmy Strabag zbudowali również zatoki autobusowe i przebudowali oświetlenie. Na najbardziej niebezpiecznych odcinkach ul. Nieszawskiej, przy wysokich nasypach pojawiły się dodatkowo specjalne barierki ochronne. Zgodnie z założeniami projektowymi w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa powstały również przejścia dla pieszych.

Dzięki segregacji ruchu i dostosowaniu nawierzchni do notowanych obciążeń został osiągnięty główny cel projektu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowane w projekcie rozwiązania przyczyniły się również do zniwelowania wielu utrudnień komunikacyjnych.