Przy domu jest chodnik? Masz obowiązek utrzymać go w czystości

Fot. pixabay.com

Przy twojej posesji znajduje się chodnik? Masz obowiązek go sprzątać. Jesień to czas, w którym szczególnie ważne jest jego uporządkowanie. Zalegające mokre liście mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych.

Jak informuje toruńska straż miejska, do obowiązków chodników, które znajdują się wzdłuż nieruchomości należy oczyszczanie z powstałych zanieczyszczeń, zwłaszcza liści i śniegu.

– Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu – informują strażnicy miejscy. – Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku oczyszczenia chodników z liści mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.