Przyjdź na spotkanie z prezydentem Michałem Zaleskim

Prezydent Michał Zaleski pojawi się na spotkaniach na toruńskich osiedlach (fot. Adam Zakrzewski)

Prezydent Torunia Michał Zaleski od 24 lutego do 1 kwietnia będzie spotykał się z mieszkańcami, podczas 12. cyklu dyskusji o mieście. Przed spotkaniami torunianie będą mogli wziąć udział w dyżurach pracowników biur, wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w pierwszym kwartale roku prezydent Torunia Michał Zaleski spotyka się z mieszkańcami wszystkich osiedli. Obok prezydenta, w spotkaniach uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele miejskich wydziałów oraz spółek komunalnych. Jednym z punktów spotkań jest przekazanie torunianom zatwierdzonych przez Radę Miasta Torunia ustaleń finansowych, od których będzie zależał poziom bieżącego utrzymania miasta oraz inwestycji, w tym także realizowanych na poszczególnych osiedlach.

Jak zawsze na spotkaniach, uczestnicy dostaną broszury budżetowe, informator urzędowy i inne materiały tematyczne, dotyczące np. naboru projektów do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok, zagospodarowania odpadów komunalnych, systemu Toruń SMS czy Karty Dużej Rodziny.

Harmonogram spotkań będzie stale publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia www.torun.pl. Plakaty zapraszające na spotkania są już wywieszone w pojazdach MZK, na słupach ogłoszeniowych i w miejscach zwyczajowo przyjętych jako punkty informacji na poszczególnych osiedlach.

Spotkania jak zawsze mają charakter otwarty. Są okazją nie tylko do poznania najważniejszych zamierzeń samorządu miejskiego w tym roku, ale także do dyskusji i zgłaszania wniosków. Wszystkie będą rozpoczynać się o godz. 18.00. Poprzedzą je godzinne dyżury.