Rada Społeczna w Toruniu powołana

Rada Społeczna jest zespołem o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Miasta Torunia. (fot. Łukasz Piecyk)

W poniedziałek, 7 grudnia, prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył akty powołania 15 członkom Rady Społecznej  ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego.

Rada Społeczna jest zespołem o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Miasta Torunia. Podstawowym zadaniem Rady jest proponowanie działań mających na celu zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy zespołu staromiejskiego  w Toruniu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Społecznej w jej skład weszło 15 osób.  Prezydent Miasta Torunia powołał członków Rady spośród kandydatów  rekomendowanych przez Radę Okręgu Staromiejskie, Izbę Przemysłowo – Handlową, Cech Rzemiosł Różnych, Regionalne Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych a także spośród mieszkańców miasta, którzy zgłosili swoją kandydaturę. Członkiem Rady jest również dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

W skład rady weszli:

 1. Adam Jarosz – Przewodniczący Rady
 2. Jędrzej Binkowski
 3. Maciej Deperas
 4. Ewa Magdalena Dębicka
 5. Beata Dubilewicz
 6. Henryk Dulanowski
 7. Waldemar Furmanek
 8. Monika Gotlibowska
 9. Małgorzata Janas- Ławniczuk
 10. Aleksandra Łukomska – Smulska
 11. Maja Nakonowska
 12. Katarzyna Stachowiak
 13. Jakub Tomela
 14. Karol Wojtczak
 15. Jarosław Zyska