Radio Maryja musi zapłacić 30 tys. złotych kary

Według Rady wystąpienie "zawierało sformułowania o zabarwieniu promocyjnym, których celem było osiągnięcie przez nadawcę skutku reklamowego (fot. Adam Zakrzewski)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na stację o. Rydzyka karę 30 tys. złotych za ukrytą reklamę. Nieprawidłowość wykazała coroczna kontrola nadawców radiowych prowadzona przez KRRiT. Ukryty spot wyemitowano na antenie Radia Maryja dwa razy we wrześniu 2013 roku.

– Taki przekaz, niewyodrębniony wyraźnie w programie i nieoznaczony w sposób niebudzący wątpliwości, iż jest reklamą i nie pochodzi od nadawcy, może wprowadzać odbiorców w błąd co do swojego charakteru. Szczególnie rażące jest naruszenie tej ostatniej przesłanki przez nadawcę, który posiada status nadawcy społecznego i (…) nie nadaje przekazów handlowych – czytamy w komunikacie.

Orzekając o karze, Rada uwzględniła możliwości finansowe nadawcy rozgłośni, Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, „ale także fakt, że pomimo wezwań do zaniechania działań naruszających prawo oraz dotychczas wymierzonych kar, nadawca nie zaniechał tego typu przekazów, a jego działanie w tym zakresie nabiera charakteru powtarzalnego”.