Ranking najzamożniejszych samorządów w Polsce. Toruń na 13. miejscu

Metodologia opracowania polega na podziale dochodów samorządu m.in. z tytułu podatków przez liczbę mieszkańców (fot. Łukasz Piecyk)

Toruń znalazł się na 13. miejscu rankingu najzamożniejszych samorządów w Polsce przedstawionego przez pismo „Wspólnota”. Jak podali „zamożność na jednego mieszkańca wynosi 3808, 70 zl”.

Autorem rankingu jest prof. Paweł Swianiewicz, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz doradca prezydenta RP ds. samorządu terytorialnego.
Autor raportu podkreśla, że podstawowe wskaźniki finansowe sugerują, że rok 2013 był nieco lepszy dla polskich samorządów od lat poprzednich.

Metodologia opracowania polega na podziale dochodów samorządu m.in. z tytułu podatków przez liczbę mieszkańców.

– Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu pomija jednak wpływy z dotacji celowych – mówi Swianiewicz. – Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje te mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak skok chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności.

Dla porównania Bydgoszcz w rankingu pisma „Wspólnota” znalazła się na 18. miejscu.