Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”: Liceum Akademickie na 4. miejscu

W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 znalazły się także szkoły toruńskie (fot. Adam Zakrzewski)

Akademickie Liceum w Toruniu, w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” 2015 zajęło czwarte miejsce. Liderem wśród liceów jest warszawskie XIV LO im. St. Staszica. Wśród techników zwyciężyło Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu. Toruńskie liceum było ubiegłorocznym triumfatorem rankingu.

W plebiscycie ocenie poddano 2315 liceów ogólnokształcących i 1850 techników. Kapituła brała pod uwagę wyniki szkół na egzaminie maturalnym oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników – również wyniki egzaminu zawodowego. W końcowym zestawieniu sklasyfikowano 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.

Wśród nich są, jak co roku, toruńskie szkoły:

  • IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, w województwie kujawsko-pomorskim sklasyfikowane na 5. miejscu, w zestawieniu ogólnopolskim zajęło 94. miejsce.
  • V LO jest 9. w województwie i 186 w Polsce,
  • I LO odpowiednio jest 11. w województwie i 290 w Polsce.

Wśród techników :

  • Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych zajmuje 14. pozycję w województwie i 156. w Polsce