Rewitalizacja Dworca Głównego na finiszu

(Fot: nadesłane)

Odnowione perony, przejścia podziemne, nowe wiaty peronowe – to wszystko już można zobaczyć na terenie Dworca Głównego. Rewitalizacja rozpoczęła się po przejęciu budynku i terenów jemu przyległych w styczniu 2014 roku.

Od wtorku udostępniono już przejścia podziemne, ruchome schody lub windy prowadzące do holu głównego. W budynku zaś działają nowe kasy biletowe. Udogodnieniem dla mieszkańców jest także przejście podziemne do ulicy Podgórskiej.

Podczas prac remontowych gruntownie oczyszczono ceglane elewacje. Do dyspozycji pracowników kolei przekazano nowoczesne biura, w dawnym budynku poczty ulokowano zaś punkty handlowe oraz dworcowy hostel.

Rewitalizacja Dworca PKP Toruń Główny jest częścią projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu BiT-City wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych, który jest finansowany z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Oddanie dworca do użytku planowane jest w listopadzie br. Prace wykonuje firma Fijałkowski z Torunia. Koszt robót wynosi łącznie ponad 47 mln zł, z czego połowa to środki unijne.