Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Rewitalizacja społeczna Bydgoskiego Przedmieścia potrwa do listopada. Co się udało zmienić?
Aleksandra Radzikowska 2 czerwca, 2014, 20:08 Aktualności
kultur 1
Bydgoskie Przedmieście nie cieszy się w Toruniu dobrą sławą. Czy rewitalizacja społeczna to zmieni? (fot. Adam Zakrzewski)

Od lat toczą się dyskusje o tym, jak nie tylko zmienić wizerunek dzielnicy, ale podnieść standard życia jej mieszkańców. Wielu z nich musi mierzyć się przeszłością, ale i stawiać czoła trudnej teraźniejszości. Fundacja Fabryka UTU wyciąga pomocną dłoń do mieszkańców jako partner projektu Rewitalizacja Społeczna Bydgoskiego Przedmieścia.

Już nazwa fundacji mówi wiele o zakresie jej działalności. UTU w języku swahili oznacza esencję, która czyni każdego z nas istotą ludzką. To nasze człowieczeństwo, które sprawia, że stajemy się wyjątkowi.

– Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą aktywizować społeczność poprzez inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, artystycznych, społecznych i obywatelskich – mówi Katarzyna „Kombi” Jankowska z Fundacji Fabryka UTU. – Projektujemy i realizujemy przedsięwzięcia natury artystycznej i edukacyjnej ze szczególnym naciskiem na partycypację, rewitalizację społeczną, kulturalną i przeciwdziałanie dyskryminacji. Promujemy i wspieramy ciekawe, niekomercyjne inicjatywy i projekty nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Jego realizacja odbywa się we współpracy z organizacjami pozarządowymi – Fundacją Stabilo oraz Fundacją Fabryka UTU. Wsparciem objętych zostanie 315 beneficjentów różnych kategorii, w tym bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

– Nasza fundacja zajmuje się przestrzenią kultury – dodaje Katarzyna „Kombi” Jankowska. – Prowadzimy dom kultury przy ulicy Sienkiewicza 11. Nie chcemy być kolonizatorami, którzy narzucają gotowy scenariusz zajęć. Istotny jest dla nas głos mieszkańców, którzy zgłaszają nam to, co jest dla nich ważne. Rewitalizacja społeczna musi służyć ludziom. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na wspólne działanie.

Pracownicy fundacji skupiają się dziś na realizacji warsztatów – zajęciach z reportażu społecznego czy twórczym wykorzystaniu przestrzeni. Dzieci i młodzież mają szansę na udział w zajęciach z tańca, jogi, capoeiry, a nawet konstruowania mebli. Poza czasem spędzonym na odrabianiu zadań domowych, podszkolą się także dzięki lektoratom z języka hiszpańskiego i angielskiego. Przy ulicy Sienkiewicza 11 okazję do twórczego spędzenia czasu mają także seniorzy.

Projekt Rewitalizacji Społecznej na Bydgoskim Przedmieściu potrwa do końca listopada 2014 r., a finansowany jest ze środków unijnych. Dotacja na ten cel wyniosła 1,18 mln zł. To szansa, by dzielnica w końcu przestała być kojarzona z dotychczasowym wizerunkiem.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także