Rewolucja cenowa w MZK – pasażerów czekają zmiany

Rozwiązanie ma służyć nie tylko mieszkańcom Torunia, ale także okolicznych miejscowości (fot. nadesłane)

Od czwartku, 1 września, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu wprowadza nowe bilety. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z biletów czasowych i grupowych. Niższe opłaty wprowadzone zostaną za tzw. sieciówki miesięczne oraz za przejazdy nocne. Nie zapomniano również o pasażerach komunikacji miejsko-podmiejskiej.

– Ułatwiamy podróżowanie i obniżamy koszty przejazdu dla kilku grup pasażerów, np. korzystających z kursów nocnych, z przesiadką, do II strefy czy podróżującym wspólnie – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Ma to zachęcić zarówno torunian, jak i mieszkańców sąsiednich gmin do korzystania z komunikacji miejskiej.

W dotychczasowej ofercie taryfowej wprowadzono następujące zmiany:

1)     bilety jednorazowe zastąpiono jednoprzejazdowymi bądź 30 minutowymi (obowiązuje 1 wzór biletu), uprawniającymi do jednokrotnego przejazdu wybraną linią dzienną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy bądź do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych w obu strefach w czasie 30 minut od momentu skasowania;

2)     wprowadzono bilety czasowe 60 i 90 minutowe uprawniające do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych w obu strefach w czasie odpowiednio 60 lub 90 minut od momentu skasowania;

3)     zniesiono podwójną opłatę za przejazd na trasach miejsko-podmiejskich, uprawniając do korzystania z biletów czasowych w strefie I i II;

4)     zniesiono podwójną opłatę za przejazd nocnymi liniami autobusowymi;

5)     poszerzono uprawnienia do korzystania z biletów dobowych (wcześniej funkcjonujących jako jednodniowe) i tygodniowych na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II;

6)     obniżono ceny biletów miesięcznych na liniach miejsko-podmiejskich;

7)     poszerzono taryfę biletową o bilety grupowe uprawniające grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania.

– Dla uproszczenia przepisów taryfowych w kontekście obniżenia opłat za przejazdy na liniach miejsko-podmiejskich, a także zróżnicowania opłaty za przejazd od czasu przejazdu, wprowadzono także dwie strefy biletowe: I  strefa – obejmująca obszar w granicach administracyjnych Torunia, II strefa – obejmująca obszar gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne – mówi Krzysztof Przybyszewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT.

Obniżono ceny biletów na trasach miejsko-podmiejskich. Normalny bilet miesięczny na jedną linię autobusową w strefie I i II kosztuje 82 zł (wcześniej 83 zł), ulgowy 41 zł (wcześniej 41,50 zł), a normalny bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne w strefie I i II – 120 zł (wcześniej 122,40 zł), zaś ulgowy 60 zł (wcześniej 61,20 zł).

Zakres biletów sprzedawanych przez kierowców i motorniczych poszerzono o bilety czasowe.

Na liniach sezonowych ważne są wyłącznie bilety jednoprzejazdowe lub 30 minutowe oraz bilety wieloprzejazdowe (karnety 8 przejazdowe).

Co ważne dla wielu mieszkańców podtoruńskich miejscowości, od 1 września autobusy miejskie z Torunia będą jeździły do Rozgart i gminy Obrowo.

W myśl porozumienia zawartego przez Gminę Miasta Toruń i Gminę Zławieś Wielka,  wydłużona zostanie trasa autobusów linii nr 36 i część kursów zamiast do Portu Drzewnego pojedzie do Przysieka i Rozgart. Tak samo będzie w gminie Obrowo – tu linia obejmie Grabowiec, Silno i Osiek oraz Obrowo, Dobrzejewice, Zawały i Brzozówkę oraz Szembekowo.

– Chcemy dotrzeć do jak największej liczby pasażerów. Dlatego organizujemy kampanię informacyjną. Wszelkie wiadomości będą dostępne na plakatach i ulotkach przekazanych także do dystrybucji w sąsiednich gminach oraz w serwisach miejskich. Będą także reklamy i banery na pozamiejskich stronach internetowych, spoty w TV Toruń i radiu oraz na wyświetlaczach w autobusach i tramwajach. Informacje będą również wysyłane za pośrednictwem Toruń SMS, a w ościennych gminach będzie działał mobilny punkt sprzedaży biletów – wylicza dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT Paweł Piotrowicz.

Więcej informacji na: www.torun.pl/nowebilety