Rozbudowa ulicy Polnej ruszyła

Inwestycja będzie realizowana do 30 września 2017 roku. Jej koszt to 6,3 mln zł (fot. Łukasz Piecyk)

Zdegradowana ulica Polna już wkrótce przejdzie do historii. Wszystko za sprawą jej przebudowy, na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska, którą przeprowadzi firma Strabag. W czwartek, 5 stycznia 2017 r. wykonawca przejął plac budowy.

W ramach inwestycji obecny pas ruchu samochodowego zostanie odsunięty od zabudowy mieszkalnej w kierunku północnym. W istniejącym śladzie ulicy Polnej powstanie ciąg pieszo-rowerowy (na wysokości Osiedla Przy Lesie) oraz ciąg pieszo-jezdny (na wysokości działek św. Józefa). Zapewni on dojazd mieszkańców do posesji.

– W ramach inwestycji powstaną elementy, które istotnie na to wpływają – zaznacza Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. – Są to azyle bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, wyniesione tarcze skrzyżowań i skrzyżowanie typu rondo. Powstanie ono na połączeniu ulic Polnej oraz Morycińskiego. Rozwiązanie to pozwoli na skomunikowanie działek św. Józefa z ul. Polną poprzez ciąg jezdny. Projekt dodatkowo umożliwia dojazd do ul. Polnej poprzez przedłużenie ul. Jesiennej i ul. Morycińskiego, co  zapewni rozłożenie ruchu pojazdów wewnątrz osiedla.

Warto dodać, że w projektowaniu ulicy wzięli udział jej użytkownicy – mieszkańcy, w czasie konsultacji społecznych. Inwestycja będzie realizowana do 30 września 2017 roku. Jej koszt to 6,3 mln zł